Hestehov i veikanten om våren - vårtegn - Oslomarka - Fantastiske marka

7 sikre vårtegn i Oslomarka

Dagene blir stadig lysere og kalenderen viser at vi nå offisielt har gått fra vinter til vår. Mars er gjerne måneden vi utålmodig starter å lengte etter vår og sommer og varme. Det er dermed også måneden vi begynner være på utkikk etter typiske og velkjente vårtegn, som for eksempel hestehov og blåveis. Det er likevel mange flere arter i naturen som er ivrige etter å komme i gang etter vinteren, og her er en oversikt over 7 av dem.

Jeg har laget en ny artikkel med enda flere koselige vårtegn!
Les den her: 10 vanlige vårtegn i Oslomarka

1. Hestehov

Det er vel liten tvil om at hestehoven (Tussilago farfara) er blant de mest kjente og kjæreste vårtegnene vi har. Den er en av de første vårblomstene og blomstrer fra mars til mai. Det er en hardfør plante som trives i tung, fuktig leirrik jord, og som finnes i det meste av landet. Veldig mange anser hestehov for å være ugress, men historisk har den faktisk vært brukt som medisinplante. Det er nok størst sjanse for å se hestehov på vei til Oslomarka.

Blomster - Blåveis - Vårtegn - Oslomarka - Fantastiske marka
Blåveis i skogen. Små, blå stjerner som lyser opp i skogbunnen.

2. Blåveis

Blåveis (Hepatica nobilis) er sammen med hestehoven og hvitveisen selveste vårblomstene. Det er så stor stas å finne årets første blåveis, at det ofte fører til oppslag i lokalaviser over hele Østlandet. Blåveisen er en kresen blomst, som trives best i kalkrik jord i rik løv- og barskog i lavlandet. Knoppene til blåveisen formes allerede på høsten slik at den står klar til å vokse og blomstre så fort snøen slipper om våren. Blåveisen er forresten fylkesblomsten i Akershus.

3. Selje

Gåsunger kalles de ofte, de lodne og karakteristiske blomstene på Selja (Salix caprea) som kommer før løvsprett. Siden den blomstrer så tidlig er den også viktig for insektmangfoldet, med nektar som sommerfuglene, humlene og biene kan livnære seg på. Hjortedyr og hare er for øvrig også veldig glad i Selje. Selja trenger mye lys, og vokser best på tørr eller svakt fuktig, sandholdig eller kalkholdig leirjord. Visste du at bark fra Seljetreet i hundrevis av år har vært brukt som smertelindrende og febernedsettende middel?

Planter - Trær - Hassel - Rakler - Vårtegn - Oslomarka - Fantastiske marka
Hasselrakler er et tidlig vårtegn.

4. Hassel

Hasselblomstene er også et sikkert vårtegn. Hannblomstene henger som gulgrønne perler på en snor i såkalte rakler. De er ferdig utviklet allerede på høsten, men åpner seg først når sola begynner å varme for alvor i februar-Mars. Hvis du ser nøye etter, kan du samtidig se de små, vakre purpur eller rosa hunnblomstene. De er bare noen få millimeter, men lyser opp Hasselen (Corylus avellana) med sine såkalte grifler på et ellers løvfritt tre. Det er forresten hunnblomsten som senere blir til hasselnøtter. Både fugler og mennesker er glade i hasselnøtter, og i Norge har de blitt høstet og spist i flere århundrer.

Sommerfugler - Neslesommerfugl - Vårtegn - Oslomarka - Fantastiske marka
Neslesommerfuglen overvintrer og er ofte tidlig ute om våren. Da ser du den som regel på bakken med vingene ute for å samle sol og varme.

5. Neslesommerfugl

Neslesommerfuglen (Aglais urticae) og sammen med Sitronsommerfugl og Dagpåfugløye de eneste sommerfuglene i Norge som overvintrer som voksne, og ikke som larve eller puppe. Derfor er de også raskt på pletten når det blir lysere og varmere i været, ofte allerede i mars. Neslesommerfuglen er utbredt i hele Norge og har fått navnet sitt fordi den legger eggene sine på nesler, noe den gjør ganske umiddelbart på våren. Neslesommerfuglene som overvintrer lever til omtrent juni, før en ny generasjon sommerfugler tar over fra omtrent juli.

Fugler - Linerle - Vårtegn - Oslomarka - Fantastiske marka
Linerla er en trivelig og nysgjerrig krabat som dukker opp i hele Oslomarka. Lett å kjenne igjen på den karakteristiske, vippende stjerten!

6. Linerle

Du ser nok Linerlen først og fremst på vei til Oslomarka, siden den foretrekker kulturlandskapet og nærhet til bebyggelse fremfor de dype barskogene. Linerlen (Motacilla alba) er uansett et kjent og kjært vårtegn blant trekkfuglene våre. Den er i tillegg lett å få øye på der den tripper rastløst rundt, selvsikkert og fornøyd vippende med stjerten. De første kommer allerede i mars, mens de fleste er på plass i løpet av april fra overvintringen i Sør-Europa og Nord-Afrika. Den bygger reir i bortgjemte hulrom og kan få to kull i løpet av hekkesesongen. Eggene klekkes etter to uker, og bare to uker etterpå flyr ungene ut av reiret. Linerlen er vanlig i hele landet, fra kyst til høyfjell.

7. Rødstrupe

Jeg må innrømme at Rødtrupe (Erithacus rubecula) er en personlig favoritt. Den er en typisk skogsfugl, og med sin sprudlende, boblende og oppfinnsomme sang er den en gledesspreder i barskog og blandingsskog over hele Sør-Norge. Rødstrupen regnes sammen med Linerlen som kortdistansetrekker, og er derfor tidlig på plass om våren. Når Rødstrupen synger holder den seg høyt oppe i trærne, men ellers oppholder den seg for det meste nær eller på bakken. Her bygger den også reir i godt skjulte hulrom, og får som oftest 1 kull i løpet av hekkesesongen. Rødstrupe er en av de mest tallrike fuglene våre om våren og sommeren.

Leave a Reply