Bilde av flekkmarihand - Oslomarka - Villblomster

10 vanlige villblomster i Oslomarka

Juni er måneden da villblomstene setter skikkelig farge på Oslomarka. Plutselig blomstrer det i gult, blått, lilla, rødt, hvitt. Sammen med villblomstene kommer den summende lyden av insektene; humlene, biene og vepsen, fluene og de lydløse, fargesprakende sommerfuglene. Juni er tiden for å nyte de overdådige fargene og skogen som bokstavelig talt får nytt liv.

En rekke ulike arter av villblomster vokser i Oslomarka. Her er et lite utvalg på 10 blomster som du helt sikkert kan finne og kjenne igjen nesten uansett hvor du er på tur i marka.

Bekkelom - Villblomster - Oslomarka
Bekkeblom i et myrsøkk i Nordmarka.

1. Bekkeblom

Ser du bekkeblom (Caltha palustris) vet du at det er vått i terrenget. Det er en flerårig urt i soleiefamilien som vokser i bekkefar og myrer i skogen og på beitemark. De ofte høye, tykke grønne stenglene og bladene med den solgule blomsterfargen er vanskelig å ta feil av når du er på tur. Bekkeblom, eller soleihov som den også kalles, blomstrer fra april til juni og er dermed vanlig å se i marka på våren og forsommeren. Bekkeblom er for øvrig giftig.

Skogstjerne - Villblomster - Oslomarka - Fantastiske marka
Skogstjernen lyser opp på skogbunnen, men er lett å gå forbi.

2. Skogstjerne

Skogstjerne (Lysimachia europaea, tidl. Trientalis europaea) er en beskjeden men vakker liten flerårig plante i fredløsfamilien som lyser opp på skogbunnen. Ofte kan du se den forsøke å stikke de hvite blomsterbladene opp over blåbærlyngen. De hvite bladene er formet som en stjerne og sitter lengst ut på stilken. Skogstjerne trives godt inne i skogen, men kan også ses på enger og myrer i marka.

Skogstjerneblom - Villblomster - Oslomarka - Fantastiske marka
Skogstjerneblom finner du gjerne flere av på samme sted.

3. Skogstjerneblom

Skogstjerneblom (Stellaria nemorum) er lett å kjenne igjen med sine tynne, smale hvite blomsterblader. Den har egentlig bare 5 blader, men siden de er spaltet på midten ser det ut som om den har 10 blader. Ser du ekstra nøye etter, ser det faktisk ut som om de er hjerteformet. Skogstjerneblom er en flerårig urt i nellikfamilien som er vanlig i hele Oslomarka og vokser i fuktig blandingsskog og løvskog.

Skogstorkenebb - Villblomster - Oslomarka - Fantastiske marka
Skogstorkenebb og engstorkenebb er svært vanlig i hele Oslomarka.
SKogstorkenebb - Villblomster - Oslomarka - Fantastiske marka
Storkenebb-blomstene har fått navnet fordi stengelen minner om et storkenebb når blomstene har falt av.

4. Skogstorkenebb

Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) er en flerårig urt i storkenebbfamilien. Navnet har disse plantene fått fordi stilken kan minne om et storkenebb når blomstene har falt av. Skogstorkenebb er svært vanlig i hele Oslomarka, gjerne langs grusveier eller på enger eller åpninger i skogen. Den blir fra 20 – 80 cm. Høy og blomstene kan være både blå eller lilla. Den skiller seg fra engstorkenebb ved at stilkene blir stående rett opp etter avblomstring, mens de hos engstorkenebb bøyer seg ned.

Titiltunge - Villblomster - Oslomarka - Fantastiske marka
Tiriltunge er lett gjenkjennelig med sin spesielle form,

5. Tiriltunge

Tiriltunge (Lotus corniculatus) er en plante som er godt kjent, og har også fått andre lokale navn som for eksempel Maria gullsko. Det er en flerårig plante med gule, ofte rødlige, blomster som gjerne sitter 3-4 sammen i en karakteristisk form. Den kan bli opptil 30 cm. høy, men som regel holder den seg tett til bakken, og gjerne i små tepper. Tiriltunge vokser på steder med ikke for høy vegetasjon rundt, for eksempel langs grusveiene, på enger eller andre lysninger i skogen over hele Oslomarka.

Maiblom - Villblomster - Oslomarka - Fantastiske marka
Maiblom i blomst.

6. Maiblom

Maiblom (Maianthemum bifolium) kan minne om liljekonvall, og kalles da også ofte for Bittekonvall. Det er en flerårig plante som tilhører aspargesfamilien med hvite blomster i opprett klaser på 8-20 stykker over de hjerteformede bladene. Akkurat som med liljekonvall, kan maiblom danne et stort teppe på skogbunnen. Maiblom finnes over hele Oslomarka og trives best i barskog og blandingsskog der det er litt skygge, men også på hogstfelt, i skogbryn og langs bekkefar og myr. Den blomstrer i mai-juni. Maiblom er giftig.

Bukkeblad - Villblomster - Oslomarka - Fantastiske marka
Bukkeblad foretrekker myrlendt terreng.

7. Bukkeblad

Bukkeblad (Menyanthes trifoliata) kan bli fra 15-30 cm. høy og er en flerårig staude med hvite blomster i bukkebladsfamilien. På undersiden kan blomstene være litt rødlige, og alle kronbladene har karakteristiske hvite, skjegglignende tråder. Blomstene står i en opprett klase på en lang stilk. Bukkeblad trives best på myrer og langs vann, og den blomstrer mot slutten av mai og i juni.

Enghumleblom - Villblomster - Oslomarka - Fantastiske marka
Enghumleblom finner du langs skogsbilveiene i hele marka.
Enghumleblom med frukt - Villblomster - Oslomarka - Fantastiske marka
Frukten på enghumleblom.

8. Enghumleblom

Enghumleblom (Geum rivale) er en flerårig urt i rosefamilien. Den er lett å kjenne igjen langs grusveiene, på fuktige grasmarker, i lysåpen skog og langs bekkekanter over hele Oslomarka. De rødbrune blomstene henger og nikker i enden av en lang, finhåret stengel, og kan bli fra 20 til 40 cm. høy. Enghumleblom står som oftest i klynger, og blomstrer i mai-juni med kremgule eller rosa blomster. Deretter kommer frukten tydelig frem, som er en samling frø med krok ytterst. Denne brukes til å hekte seg fast til passerende dyr, slik at den spres.

Flekkmarihand - Villblomster - Oslomarka - Fantastiske marka
Flekkmarihand. En vanlig orkide i Oslomarka.

9. Flekkmarihand

Flekkmarihand (Dactylorhiza maculata maculata) er en flerårig plante i orkidefamilien. Den kan bli opptil 60 cm. høy og blomstene står ordnet i en knoll. Fargen på blomstene kan variere, fra hvit til blekrosa til purpur. På leppen har blomstene et mørkt, tydelige mønster med flekker og krøllinjer. Flekkmarihand er nok den vanligste orkideen i Oslomarka, og trives best på myrer, fuktige enger samt på fuktig skogbunn, og da gjerne i nærheten av små bekkefar. Flekkmarihand blomstrer i perioden juni-juli.

Rød jonsokkblom - Villblomster - Oslomarka - Fantastiske marka
Fargesprakende rød jonsokkblom.

10. Rød jonsokkblom

Rød jonsokkblom (Silene dioica) er en flerårig urt i nellikfamilien. Med sine nesten prangende blomster i en rød-rosa farge er den lett å se når du er ute på tur. Blomsten har fem kronblad, men disse er så dypt kløyvd at det lett kan se ut som om den har ti kronblad. Den står ofte i klynger og kan bli fra 25 til 70 cm. høy. Rød jonsokkblom, eller sankthansblomst som den også kalles, vokser på næringsrike plasser som for eksempel langs grusveiene, på enger og i åkerkanter, på gamle hogstflater og andre næringsrike plasser i skogen over hele Oslomarka. Den blomstrer i juni-august.

2 thoughts on “10 vanlige villblomster i Oslomarka

Leave a Reply