Tokerudutsikten på Tanumplatået - Utsikt - Toppturer - Bærum - Oslomarka - Fantastiske marka

10 toppturer med utsikt i Bærum

Det er mange steder med fantastisk utsikt i Bærum. Veien er også ofte kort til flotte toppturer rundt Bærum enten det er i Bærumsmarka eller Vestmarka. Her er ti turtips til toppturer med strålende utsikt i Bærum. Noen passer best for voksne, men du kan også ha med store og små barn på flere av toppturene.

1. Tokerudutsikten (Tanumåsen)

Tokerudutsikten ligger i den østlige utkanten av Tanumskogen, ikke så langt fra Tanum kirke. Den er typisk for de beste utsiktspunktene i Bærum; en høy og åpen knaus på toppen av en stupbratt fjellside. Resultatet er en av de fineste utsiktene i Bærum. Her ser du østover og ut over det meste av Bærum. Kolsåstoppen er en kjent profil i nord mens Sandvika, øyene og Oslofjorden brer seg ut mot øst. I horisonten ser du over hustakene på Bekkestua, Stabekk og Østerås mot bebyggelsen i Oslo, som ligger der som et belte langs de grønne skogsåsene i Nordmarka og Østmarka.

På Tokerudutsikten står du også på kanten av det unike Tanumplatået. Et kulturlandskap av nasjonal verdi, med rikt dyre- og planteliv, levende jordbruk og tradisjonsrike gårder. Og spor etter fortiden som går helt tilbake til steinalderen og bronsealderen. Et godt sted å starte turen ut til Tokerudutsikten, er fra Tanum kirke. Herfra er det en kort gåtur i lett terreng gjennom den koselige løvskogen til utsiktspunktet.

Fra parkeringsplassen går du et kort stykke sørover på grusvei, før du fortsetter rett frem og inn i skogen. Det går flere stier her, men hold sørover og litt østover i rundt 500 meter så kommer du til utsiktspunktet. Det er rundt 700 meter å gå fra parkeringsplassen.

Startsted: Tanum kirke. Kollektivtransport: Buss til Tanum kirke. Bil: Parkering ved Tanum kirke. Vis hensyn til besøkende til kirken. Blåmerket: Nei. Mobildekning: Ja. Lengde: Rundt 700 meter å gå fra parkeringsplass. Barn: Passer for barn ned til 5-6 år.

Mørke skyer henger over Eineåsen sett fra Haugåsen - Oslomarka - Krokskogen - Bærum - Fantastiske marka
Mørke skyer henger over Bærum, sett fra Haugsåsen. Eineåsen i forgrunnen og Kolsåstoppen til venstre.

2. Haugsåsen

Haugsåsen og Eineåsen skiller Lommedalen fra Rykkinn. Begge åsene er populære nærturområder, med skiløyper, lysløyper, turstier og et skisenter på Lommedalsiden. Langs den sørøstlige kanten av Haugsåsen ligger det et utsiktspunkt hvor du har strålende utsikt nordover mot Brunkollen og åsene sørover langs kanten av Bærumsmarka, som Skollerudåsen, Steinshøgda og Kolsåstoppene. Under deg løfter Eineåsen seg slakt opp fra Lommedalen, og på baksiden ser du utover mot Sandvika og Oslofjorden.

Haugsåsen kan kombineres med flotte turer over Eineåsen, med start fra Bærums Verk, Gullhaug, Lommedalen skisenter, Gommerud eller Busop. Det er godt med plass på toppen, og rett i nærheten er det et fint område med mulighet for å henge opp hengekøyer. Haugsåsen passer dermed godt for en hyggelig nærtur med overnatting.

Kortest og brattest er veien opp Lommedalen skisenter, men den koseligste turen får du ved å gå fra Gullhaug, Bærums Verk eller Gommerud rundt selve Eineåsen og forbi Solfjellstua.

Startsted: Gommerudbanen og Busop på Rykkinn eller Lommedalen skisenter, Gullhaug og Bærums Verk på Lommedalsiden. Kollektivtransport: Buss til Eineåsen ved start fra Gommerudbanen eller til Otto Rykkinds vei ved start fra Busop på Rykkinn. Buss til Slalåmveien ved start fra Lommedalen skisenter. Buss til Gullhaug eller Bærums Verk ved start fra disse to stedene. Bil: Parkering ved Lommedalen skisenter, Eineåsen skianlegg eller ved Gommerudbanen. Blåmerket: Ja, alle veier frem til Solfjellstua. Følg rødmerket skiløype derfra rundt Haugskollen. Ikke merket de siste hundre meterne ut til utsiktspunktet. Mobildekning: Ja. Lengde: Rundt 2 kilometer å gå opp fra Lommedalen skisenter. Rundt 4 kilometer å gå fra Gommerudbanen og rundt 3 kilometer å gå fra Busop. Barn: Passer for turvante barn ned til 7-8 år. Overnatting: Mulighet for overnatting i hengekøye.

Utsikten fra Solfjellstua - Oslomarka - Krokskogen - Fantastiske marka
Utsikten fra Solfjellstua er fantastisk.

3. Solfjellstua

Solfjellstua heter et utsiktspunkt på sørvestsiden av Haugsåsen. Her står du helt ute langs stupet som fortsetter mot nordvest fra Eineåsen. Utsikten er et fantastisk 180-graders panorama over Rykkinn, Skui og Vøyen mot Sandvika. Fra denne høyden har du fri utsikt mot Drøbaksundet, østover mot Kolsåstoppene, vestover mot Tanumplatået og Ramsås i Vestmarka.

Navnet har stedet etter Solfjellstua sportshytte som ble bygget her i 1929 av brødrene Ludvig og Ragnvald Tandberg. Hytta ble drevet som serveringssted frem til etter andre verdenskrig. Deretter ble den brukt av ulike foreninger før den ble kjøpt av Bærum kommune. Solfjellstua brant ned til grunnen i 1981. Det er faktisk to fine utsiktspunkter på denne siden av Haugsåsen. Lengst nordvest er det satt opp gjerde der den gamle Solfjellstua lå, og rundt 50 meter lenger sørøst er det en stor fin slette som brukes aktivt av både paraglidere og turgåere. Solfjellstua er et flott turmål for store og små, og kan lett kombineres med tur over både Eineåsen og Haugsåsen.

Startsted: Gommerudbanen og Busop på Rykkinn eller Lommedalen skisenter, Gullhaug og Bærums Verk i Lommedalen. Kollektivtransport: Buss til Eineåsen ved start fra Gommerudbanen eller til Otto Rykkinds vei ved start fra Busop på Rykkinn. Buss til Slalåmveien ved start fra Lommedalen skisenter. Buss til Gullhaug eller Bærums Verk ved start fra disse to stedene. Bil: Parkering ved Lommedalen skisenter, Eineåsen skianlegg eller ved Gommerudbanen. Blåmerket: Ja, fra alle steder frem til Solfjellstua. Mobildekning: Ja. Lengde: Rundt 2 kilometer å gå fra Gullhaug. Rundt 2,5 kilometer å gå fra Gommerudbanen og rundt 1 kilometer å gå fra Busop. Barn: Passer for turvante barn ned til 7-8 år. Merk at det ved det østlige utsiktspunktet er en brå fjellskrent, og stupbratt. Overnatting: Ingen plasser for hengekøye, men god plass til telt. Vær oppmerksom på at Solfjellstua er et travelt utsiktspunkt med mye folk som kommer og går.

Utsikt fra Tjæregravshøgda mot Lommedalen - Oslomarka - Bærumsmarka - Fantastiske marka
Utsikt fra Tjæregravshøgda. Mellom trærne skimtes Lommedalen.

4. Tjæregravshøgda

Det er ikke utsikten som først og fremst trekker deg til Tjæregravshøgda. Det er turen opp hit. Uansett hvor du starter, er dette en klassisk markatur gjennom trivelig og ikke alt for tungt skogsterreng. Akkurat det som kjennetegner Bærumsmarka best. Jeg anbefaler at du aller helst går en rundtur, og tar pausen her. Personlig foretrekker jeg å gå fra Burudvann over Vensåskollane til Vensåsseter, og videre derfra til Tjæregravshøgda. Før jeg fortsetter sørover på østsiden av Burudvann tilbake til startstedet. Helst med en liten avstikker inn til den flotte gapahuken oppe i åsen nord for Burudvann.

Tjæregravshøgda er det høyeste punktet i Bærumsmarka. Det høyeste punktet i Bærum kommune er Vidvangshøgda, men det ligger på Krokskogen. Den beste utsikten på Tjæregravshøgda får du om du går rundt 25 meter vestover fra den blåmerkede stien på toppen. Herfra ser du Lommedalen nede i dalsøkket, og de skogkledte kollene og liene som skiller Lommedalen fra Rykkinn i horisonten. Utsikten preges likevel av bakhodet på Elgkollen, som du passerer enten ned eller opp hit dersom du starter ved Burudvann.

Det er fint å sitte på toppen her og ta en velfortjent pause. Enten du har startet ved Burudvann, Tobonn, Skansebakken, Årnes, Fossum, Østernvann eller Steinsskogen.

Startsted: Burudvann og Tobonn i Lommedalen. Skansebakken og Årnes i Sørkedalen. Eller Fossum, Østernvann og Steinsskogen. Kollektivtransport: Buss til By eller Burudveien i Lommedalen. Buss til Skansebakken eller Årnes i Sørkedalen. Buss til Jøssingveien, Fossumbanen eller Steinskogen gravlund. Bil: Parkering ved utfartsparkeringen på Tobonn, Burudvann, Skansebakken, Årnes, Fossum, Østernvann eller Steinsskogen. Blåmerket: Ja, fra alle startstedene. Mobildekning: Ja. Lengde: Rundt 6 kilometer å gå fra Burudvann via Vensåsseter. Rundt 4 kilometer fra Tobonn. Rundt 8 kilometer fra Skansebakken. Rundt 6,5 kilometer fra Østernvann. Rundt 8 kilometer fra Steinsskogen. Barn: Passer for turvante barn ned til 12-13 år. Overnatting: Ikke egnet for overnatting ved utsiktspunktet.

Utsikt over Oslofjorden og Bærum fra Søndre Kolsåstoppen - Oslomarka - Bærumsmarka - Bærum - Topper - Utsiktspunkt - Fantastiske marka
Panoramautsikten over Bærum og Oslofjorden fra Søndre Kolsåstoppen.

5. Søndre Kolsåstoppen

Søndre Kolsåstoppen er det mest populære utsiktspunktet i Bærum. Og et av de mest populære i hele Oslomarka. Utsikten herfra er storslått. Fra kanten av det bratte stupet har du en langstrakt utsikt mot Oslo, Fornebu, Bærum, Nesodden og langt, langt utover Oslofjorden. I horisonten skimter du de grankledte åsene i Østmarka. Her er det god plass for en pause, litt drikke og kanskje en matbit. Eller til og med overnatting, det er plass til både telt og hengekøye.

Søndre Kolsåstoppen ligger i kort avstand fra parkering, kollektivtransport og bebyggelse. Tar du turen inn fra Toppåsveien i sør, er det også en relativt kort tur. Likevel, tidvis ganske bratt selv om det i enkelte partier er satt opp trappetrinn og gelender. En litt lengre tur, men langt fra så bratt, er å starte ved utfartsparkeringen på Stein i nord. Belønningen er uansett å kunne slappe av på platået på toppen og bare nyte utsikten.

Startsteder: Toppåsveien, Stein, Kolsås skisenter, Kolsåssenteret, Steinsskogen. Kollektivtransport: Buss til By eller Burudveien i Lommedalen. Buss til Skansebakken eller Årnes i Sørkedalen. Buss til Jøssingveien, Fossumbanen eller Steinskogen gravlund. Bil: Parkering ved utfartsparkeringen på Tobonn, Burudvann, Skansebakken, Årnes, Fossum, Østernvann eller Steinsskogen. Blåmerket: Ja, fra alle startstedene. Mobildekning: Ja. Lengde: Rundt 6 kilometer å gå fra Burudvann via Vensåsseter. Rundt 4 kilometer fra Tobonn. Rundt 8 kilometer fra Skansebakken. Rundt 6,5 kilometer fra Østernvann. Rundt 8 kilometer fra Steinsskogen. Barn: Passer for turvante barn ned til 12-13 år. Overnatting: Ikke egnet for overnatting ved utsiktspunktet.

Utsikt mot Kolsåstoppen og Oslofjorden fra Ramsås - Oslomarka - Vestmarka - Fantastiske marka
Spektakulær utsikt fra Ramsås i Vestmarka.

6. Ramsås

Vestmarka har flere av de fineste utsiktspunktene i Oslomarka, og Ramsås er et av disse. Utsikten herfra er ikke lenger en godt skjult hemmelighet, men det er mange som ikke helt vet hvordan de skal komme seg hit. Det går ikke en merket sti ut til Ramsås, men fra Stovivollen er det faktisk en godt synlig og mye brukt umerket sti frem til det beste utsiktspunktet.

Og utsikten er storslagen. Langs østsiden av Ramsås forsvinner Vestmarka ut i et stup ned mot kulturlandskapet på Tanumplatået og Skui. Langs stupet er det flere svært gode utsiktspunkt mot øst og nordøst. Herfra ser du Kolsåstoppene i profil, mot nord blotter stupene på flotte Eineåsen seg og mot øst ligger øyene og dupper i den blå Oslofjorden.  Alle de kjente og kjære landemerkene i Oslomarka er synlig herfra. Tryvannstårnet, Haukåsen, Røverkollen. Det beste utsiktspunktet har relativt god plass til å sitte ned og slappe av med litt god mat og drikke.

Se kart og turbeskrivelse for turen til Ramsås på UT.no: Utsiktstur til Ramsås i Vestmarka

Startsteder: Vestmarksetra/Franskleiv, Jordbru. Kollektivtransport: Buss til Kattås (Vestmarksetra) eller Skui skole (Jordbru) . Bil: Parkering ved utfartsparkeringen på Vestmarksetra eller ved skytebanen på Jordbru. Blåmerket: Nei. Mobildekning: Ja. Lengde: Rundt 4 kilometer å gå fra Vestmarksetra. Barn: Passer for turvante barn ned til 10-11 år. Overnatting: Ikke egnet for overnatting ved utsiktspunktet.

7. KIF-hytta ved Kolsåstoppen

Å gå til KIF-hytta er en fin, lavterskel utsiktstur, gjerne sammen med de minste barna. Utenfor hytta er det relativt flatt og oversiktlig, med flere benker og en bålplass. Helt siden hytta ble åpnet i 1916 har den fått skryt for beliggenheten i skråningen opp mot Kolsåstoppen. Utsikten over Bærum, Fornebu, Oslofjorden og mot Nesoddlandet er nemlig utmerket.

Det var oldermannslaget i Kristiania idrætsforening, senere Oslo idrettslag, som gav hytta til foreningen. Den ble opprinnelig tegnet og oppført som Turistforeningens paviljong på den store Jubileumsutstillingen i Oslo i 1914. Senere overtok Bærum kommune hytta, og den ble i flere år drevet av Bærum Røde Kors som serveringssted. Det er ikke servering fra hytta i dag.

Et godt sted å starte turen til KIF-hytta med mindre barn, er Toppåsveien. Herfra er stien opp til hytta ganske fin og relativt slak. Det er litt motbakke de første tre hundre meterne, før det flater ut den siste halvdelen av turen frem til hytta. Har du med litt eldre barn, fra 7 år og oppover, er det også et alternativ å gå inn fra Steinsskogen langs Fv168 Gamle Ringeriksvei. Dette er en lengre tur i løvskogen under de bratte stupene på Kolsås. Stien er litt mer krevende, og steinete, men turglade barn synes ofte det bare kan være spennende.

For de som vil ha en lengre, spennende utsiktstur på Kolsåstoppene, anbefaler jeg å starte på Steinsskogen og gå en runde via flotte Gråmagan til Søndre Kolsåstoppen og tilbake igjen via KIF-hytta.

Startsteder: Toppåsveien, Stein, Kolsås skisenter, Kolsåssenteret, Steinsskogen. Kollektivtransport: T-bane til Hauger og Kolsås. Buss til Toppåsveien. Buss til Stein og Steinsskogen gravlund. Bil: Parkering på utfartsparkeringer ved Stein eller Steinsskogen gravlund. Blåmerket: Ja. Mobildekning: Ja. Lengde: Rundt 1,5 kilometer å gå fra Hauger og bussholdeplass i Toppåsveien. Rundt 3 kilometer fra Steinsskogen gravlund. Barn: Passer for turvante barn ned til 4-5 år (Toppås) eller 7-8 år (Steinsskogen). Overnatting: Ingen overnatting ved utsiktspunktet.

Utsikten fra gapahuken Kikkut på Eineåsen - Oslomarka - Krokskogen - Fantastiske marka
Utsikten fra gapahuken er flott, her i retning Tanumplatået og skibakken på Kirkeby.

8. Kikkut på Eineåsen

Eineåsen er et utrolig flott turområde. Her er det fin natur, flere fantastiske utsiktspunkter og spennende kulturhistorie rundt hver eneste sving. I den sørvestlige delen av åsen har den lokale velforeningen satt opp to flotte gapahuker som er perfekte for overnattinger. Stedet har de kalt Kikkut.

De to gapahukene er store og romslige med svært god kapasitet. Foran gapahukene er det laget en liten bålplass med benker rundt. Utsikten fra Eineåsen er blant de beste i Oslomarka, så også fra gapahukene. Her ser du tvers over Rykkinn mot Kirkeby og Tanumplatået med Ramsås og Søndre Kolsås på hver sin side. I horisonten ser du Nesodden og utover Oslofjorden helt til Hovedøya.

Gapahukene ligger en kort tur fra startstedet på Busop, så dette er en tur som passer fint for turvante barn ned mot 5 år. Start turen på blåmerket sti i Busopveien, og følg den brede, tydelige stien rundt 1 kilometer til du kommer til en brå sving hvor det er skiltet til gapahukene inn til høyre. Det er ikke parkering ved Busop, så hvis du ikke tar buss eller bor i området anbefaler jeg at du parkerer ved Gommerudbanen. Derfra går det blåmerket sti i skogen langs Eineåsen frem til Busopveien.

Startsted: Busop og Gommerud. Kollektivtransport: Buss til Otto Rykkinds vei (Busop) eller Eineåsen (Gommerud). Bil: Parkering ved Gommerudbanen. Blåmerket: Ja. Mobildekning: Ja. Lengde: Rundt 1,5 kilometer å gå fra Busop. Rundt 2 kilometer å gå fra Gommerud. Barn: Passer for turvante barn ned til 7-8 år. Overnatting: Overnatting i gapahuk.

Utsikt fra Skutehøgda mot Østernvann - Oslomarka - Bærumsmarka - Fantastiske marka
Utsikt fra Skutehøgda mot Østernvann og Holmenkollen.

9. Skutehøgda (Skuta)

Skutehøgda, eller Skuta som utsiktspunktet vanligvis kalles, ligger bare et steinkast fra grusveien mellom Østernvann og Brunkollen. Skuta er en knaus eller et utspring i skogen, på kanten av et bratt stup, som gjør det til et naturlig utsiktspunkt. Her har du storslått utsikt til tross for beskjeden høyde. Østernvann blinker som en diamant midt i den grønne skogen, videre østover har du Voksenåsen og Tryvannshøgda med Holmenkollbakken i silhuett. Forbi Oslo sentrum ser du mot drabantbyene i Groruddalen, mens du på andre siden av fjorden tydelig kan se radarkuppelen på Haukåsen i Østmarka.

Skuta er et supert og barnevennlig turmål i seg selv, eller som et kort stopp på veien til Brunkollen. Utsiktspunktet ligger rett ved grusveien og er dermed lett tilgjengelig også på sykkel.

Startsted: Skytterkollen. Kollektivtransport: Buss til Jøssingveien. Bil: Parkering ved utfartsparkeringen ved Østernvann eller på Skytterkollen. Blåmerket: Ja. Mobildekning: Ja. Lengde: Rundt 2 kilometer å gå fra Skytterkollen. Barn: Passer for turvante barn ned til 8-9 år. Overnatting: Ikke egnet for overnatting ved utsiktspunktet.

Utsikten over Lommedalen mot Kolsåstoppene fra Kolletuppen - Oslomarka - Krokskogen - Fantastiske marka
Utsikt over Lommedalen en varm sommerdag.

10. Kolletuppen

Kolletuppen er en lokal perle helt innerst i Lommedalen. Herfra ser du Lommedalen i all dens prakt; gårdene, engene og jordene og skogholtene. Grønt og vakkert og sommeren, og fargesprakende om høsten. Kolletuppen er den vestlige toppen på Åmotkollane, som ligger rett ved Aurevann og like i nærheten av Rognlivann.

Fra utsiktspunktet kan du følge du Lomma sørøstover mot Bærums verk og helt til Kolsåstoppene som er synlig i horisonten. Landskapet rammes inn av skogkledte åser, som Vensåskollane, Trulsrudkollen, Haugsåsen og Eineåsen. Kolletuppen er en trivelig furukolle som passer utmerket til dagsturer med rikelig mat og drikke i sekken.

Det er ikke så langt å gå til toppen fra Bykrysset. Følg grusveien innover mot Aurevann, og etter rundt 1 kilometer kommer du til en åpning i skogen på høyre side og en synlig traktorvei. Ta av til høyre, over en bro og under en kraftledning. Du har nå Kolletuppen rett foran deg, og traktorveien slynger seg oppover åssiden på Kolletuppen. Stien opp til toppen fra denne traktorveien kan være litt vanskelig å finne. Et kort stykke etter en stor steinur ser du en liten steinvarde på venstre side, rund 1 kilometer etter at du forlot grusveien. Følg denne til toppen, rundt 300 meter.

Startsted: Bykrysset. Kollektivtransport: Buss til Bykrysset. Bil: Parkering ved utfartsparkeringen ved Bykrysset. Blåmerket: Nei. Mobildekning: Ja. Lengde: Rundt 3 kilometer. Barn: Passer for turvante barn ned til 9 år. Overnatting: Ikke egnet for overnatting ved utsiktspunktet.

Leave a Reply