Bilde av skogsvei om vinteren - Oslomarka - Nordmarka - Fantastiske marka

Har du vurdert risikoen på turen?

Den flotte nærmarka vi omgir oss med kan virke ganske uskyldig og ufarlig. Mange av oss bruker den hele tiden, enten det er til gåturer, løpeturer, sykkelturer eller skiturer når det en gang i blant kommer nok snø om vinteren. Kanskje holder vi oss også stort sett på kjente stier og grusveier, eller i skiløyper rett i nærheten av der vi bor. Risiko handler likevel ikke bare om ekstreme turer eller situasjoner.

Risiko er ikke noe bare oljebransjen og ekstremsportutøvere holder på med. Også når vi er ute på tur må vi forholde oss til risiko på ulike nivåer. Skal du for eksempel ut på tur med kajakk eller kano, eller kanskje på topptur i vinterfjellet, er det mange risikofaktorer du bør ha tenkt på. Det gjelder like mye når vi skal ut på tur i nærmarka med barn, sammen med noen som ikke er så turvante eller når vi drar ut helt alene.

Eksempel på matrise for håndtering av risiko på tur - Fantastiske marka
Eksempel på en modell for håndtering av risiko på tur. Modellen er naturligvis en forenkling, og bare ment å illustrere de ulike strategiene du kan velge for å håndtere risiko på tur.

Risiko på tur handler om å vurdere sannsynligheten for at en situasjon eller hendelse oppstår, og rammer deg, og hvilke konsekvenser det får dersom det skjer. Og det starter med deg og de som eventuelt skal bli med deg på tur. Det er fort gjort å overvurdere egne ferdigheter og undervurdere utfordringene ved en planlagt tur. Det er viktig å anerkjenne at det finnes risiko, men selvfølgelig like viktig å vite at det finnes måter å håndtere denne på. Generelt er det 4 måter du kan tilnærme deg risiko på.

Unngå risikoen

Å unngå risikoen er på mange måter det enkleste tiltaket, men er likevel ofte det som sitter lengst inne. Det er ikke lett for eksempel å endre på planer som allerede er lagt. Og jo nærmere avreise du kommer, desto vanskeligere kan det være. Å unngå risiko kan være å endre turplaner, endre tidspunkt for turen, endre rute for turen, avslutte turen tidligere enn planlagt eller avlyse turen. Eksempel kan være at du har planlagt en skitur i marka og du er usikker på isen på vannene du skal krysse. Istedenfor å «ta sjansen», unngår du risikoen ved å legge turen til et område hvor du ikke krysser noen vann.

Overføre risikoen

Å overføre, eller dele, risikoen kan være en fin taktikk i situasjoner med mange ukjente eller usikre faktorer. Er du nybegynner for eksempel, kan du velge å starte med å bli med et av de mange turlagene på turer i skog og mark. Da er det en erfaren turleder som planlegger turen og som du kan henvende deg til hvis du har spørsmål, som er kjent med området hvor dere skal på tur og dere er flere i en gruppe i tilfelle det skulle skje noe. Turlederen tar dermed over mange av risikoene ved gjennomføringen av turen.

Redusere risikoen

Erfaring gjør deg bedre i stand til å håndtere og redusere risiko, fordi du lettere kan identifisere risiko og hvilke tiltak som er nødvendige for å sikre at situasjoner ikke oppstår Og hvis de oppstår, at de ikke får alvorlige konsekvenser. Erfaring alene er likevel ikke tilstrekkelig. Risikoene i seg selv, og de potensielle konsekvensene, må reduseres gjennom for eksempel trening, gode forberedelser og riktig utstyr. Slik at de blir håndterbare dersom de skulle oppstå.

Les mer: 10 tips til turplanlegging for ferskinger

Det er mye som kan gjøres i forberedelsesfasen til en tur. Under planleggingen av en tur vurderer du hvilke merkede stier og løyper du skal gå, og passer på at både lengde og vanskelighetsgrad er tilpasset din egen og turfølgets fysiske form og ferdigheter. Hvis du er usikker på egen eller andres fysiske helse, kan det for eksempel være lurt å holde seg i nærheten av bebyggelse eller sørge for det er lett å komme seg tilbake dersom noe skulle skje.

Det handler også om å planlegge mat, utstyr, m.v. Slik at du har med deg og vet hvordan du skal bruke sikkerhetsutstyr, som for eksempel ispigger eller redningsvest, og hensiktsmessig førstehjelpsutstyr. Og at du har med deg kart og kompass, selv om du vet at det vil være mobildekning under hele turen.

Akseptere risikoen

I noen tilfeller aksepterer du risikoen. Det er ikke vanskelig om risikoen både er liten og det er lite sannsynlig at den oppstår. I andre tilfeller har du identifisert mulige risikosituasjoner eller risikoelementer, gjort det du kan av forberedelser (redusere risiko), og velger å håndtere situasjonen der og da dersom den skulle oppstå. Et eksempel kan være at du velger å dra på kanotur. Det vil alltid være risiko knyttet til kano- eller padleturer, spesielt på større vann og innsjøer. Men det er også mye du kan gjøre for forberede deg på ulike situasjoner, og velge å håndtere disse dersom de skulle oppstå. Erfaring vil naturligvis også her hjelpe for å ta en realistisk vurdering av risikoene du faktisk aksepterer, og konsekvensene de potensielt kan ha.

2 thoughts on “Har du vurdert risikoen på turen?

Leave a Reply