Utsikten fra toppen av Mørkgonga - Oslomarka - Krokskogen - Fantastiske marka

Slik kommer du deg til Mørkgonga

En bråbratt kløft på Krokskogen ved Sundvollen er en av de mest populære attraksjonene i Oslomarka. De fleste kommer til Mørkgonga for å nyte den flotte utsikten utover Steinsfjorden, Steinsslette, Røyselandet, Finnemarka og fjellene mot vest. Men Mørkgonga er i virkeligheten er en tidsmaskin. En reise tilbake til tiden da Krokskogen ble formet.

For mer enn 270 millioner år siden var det intens vulkansk aktivitet i området vi i dag kaller for Krokskogen. Gjennom flerfoldige millioner år ble Krokskogen skapt av lag på lag med lava. Det synlige beviset på dette er den relativt sjeldne bergarten rombeporfyr som du finner ved Mørkgonga og ellers i Oslomarka. Bare noen få andre steder i verden finner du den, som for eksempel i Tanzania og Antarktis.

Kikker du over kanten fra toppen av Mørkgonga og ned i selve kløften, ser du rett ned i en eldgammel vulkansk spaltegang. Formet under en periode hvor episke krefter rev og slet i jordoverflaten. Et annet synlig spor etter disse voldsomme hendelsene er for øvrig Krokkleiva, en forkastning som også ble dannet i denne perioden.

Turkart - Slik kommer du deg til Mørkgonga - Oslomarka - Fantastiske marka
Turkart som viser de to rutene til Mørkgonga.
Det er ikke langt men det er veldig bratt opp Mørkgonga - Krokskogen - Oslomarka - Fantastiske marka
Det er ikke langt, men det er veldig bratt opp Mørkgonga. Husk at du går her på eget ansvar

Du står nå i den perioden med vulkansk aktivitet som formet Krokskogen. Opp gjennom kløften vi i dag kaller Mørkgonga strømmet det lava, og rundt deg finner du sporene etter dette. Fjellet du står på et nemlig dannet av lavaen som størknet og dannet bergarten vi kaller rombeporfyr.  Selve Mørkgonga derimot, er fylt av magma som størknet langsommere enn lavaen. Her ble bergarten doleritt dannet istedenfor. En bergart som ikke er lite hard som rombeporfyren, og som dermed forvitrer raskere. Gjennom flere tusen år med slitasje etter den siste istiden, ble den dype, bratte kløften mer eller mindre gravd ut. Resultatet er altså Mørkgonga. Et fascinerende og håndfast spor etter millioner av år med geologisk aktivitet som formet Østlandet, Ringerike og Krokskogen.

Fare for ras og steinsprang

Forvitringen og slitasjen pågår forresten fremdeles, som er årsaken til at det fortsatt går ras i Mørkgonga. Hvis du går opp selve Mørkgonga vil det alltid være en risiko for ras og steinsprang, så husk at du går her på eget ansvar.

Turbeskrivelse til Mørkgonga fra Åsaveien parkering

Mange starter turen opp til Mørkgonga fra Åsaveien parkering, den lille parkeringsplassen ved Elvika langs Fv156 Åsaveien. Fra parkeringen krysser du veien og fortsetter på blåmerket sti mot høyre og oppover i slak motbakke. Den blåmerkede stien går i jevn motbakke oppover i retning Skardtjernet. Etter rundt 2,3 kilometer kommer du til en grind, og etter denne holder du mot venstre opp en bred kløvvei. Før du kommer til selve Skardtjernet fortsetter du innover i skogen mot venstre. Her følger du kanten på en avsats i den bratte skråningen i rundt 1,2 kilometer nordover til utsiktspunktet ved Mørkgonga.

Fra Mørkgonga anbefaler jeg å følge den blåmerkede stien videre i rundt 1,5 kilometer opp til Gyrihaugen. Herfra er utsikten kongelig, og enda bedre enn ved Mørkgonga, fra fjorden under deg til Krokskogenplatået rundt deg. Fra Gyrihaugen kan du gå samme vei tilbake til parkeringen langs Åsaveien.

Denne turen passer for turvante barn ned til 6-7 år. Turen opp selve Mørkgonga passer ikke for barn.

Startsted: Åsaveien parkering. Vanskelighetsgrad: Middels. Turen opp selve Mørkgonga er krevende. Lengde: 6,4 km tur/retur. Bil: Parkering ved startstedet langs Åsaveien. Vær oppmerksom på at parkeringsplassen er liten og fylles raskt opp i helgene. Da må du være her i god tid før Kl. 09 for å få plass. Alternativt komme etter Kl. 18. Det er ikke lov å parkere på veiskulderen. Normalt er det litt mindre trafikk her i ferier. Kollektivtransport: Nærmeste bussholdeplass er Gunnerenga, rundt 300 meter nord for startstedet. Blåmerket: Ja. Mobildekning: Ja.

Turbeskrivelse til Mørkgonga fra Stubbdal parkering

For en lettere, men litt lengre tur, til Mørkgonga kan du starte fra parkeringen ved Stubbdal. Den ligger langs Stubdalsveien, noen hundre meter før du kommer til Damtjern. Herfra går det blåmerket sti til Gyrihaugen i lett og småkupert terreng, uten noen sterke stigninger. Fortsett over Gyrihaugen videre ned til Mørkgonga langs den blåmerkede stien som går rundt sørenden av Migartjern. Dette en den letteste av stiene fra Gyrihaugen til Mørkgonga. Fra tjernet er det et kort stykke ned til utsikten på toppen av Mørkgonga.

Denne turen passer for turvante barn ned til 8-9 år.

Startsted: Stubbdal parkering. Vanskelighetsgrad: Middels. Lengde: 11 km tur/retur. Bil: Parkering ved startstedet langs Stubbdalsveien. Kollektivtransport: Nærmeste bussholdeplass er Åsa, rundt 4,5 km i jevn motbakke fra startstedet. Blåmerket: Ja. Mobildekning: Ja.

Informasjonen om geologien og den vulkanske aktiviteten på Krokskogen er hentet fra boka «Geologien på Ringerike» av Gijs Henstra. En svært leservennlig bok som jeg kan anbefale på det varmeste.

2 thoughts on “Slik kommer du deg til Mørkgonga

  1. Hei Martin. Setter som alltid stor pris på innleggene dine og innsatsen du legger ned. En liten ting om denne. Atkomsten på sti over Gyrihaugen er for tiden stengt pga forsvarets arbeider med ny radarstasjon på toppen. Jeg var der 25/6/23, gikk opp gjennom Mørkgonga. Var ikke oppmerksom på alternative stier, men i etterkant kan jeg ikke huske at jeg la merke til alternative stitraseer nordover.

    1. hei, først takk for hyggelig tilbakemelding. Jeg har ikke fått tatt turen til Gyrihaugen etter at anleggsarbeidene startet for alvor i år. Informasjonen jeg har lest så langt tilsier at du skal kunne komme deg nordfra til Gyrihaugen på sti som er lagt om. hvordan det er når du kommer fra Mørkgonga er jeg foreløpig usikker på. Må ut i felt og undersøke! Legger ut informasjon i artikkelen så fort jeg vet.

Leave a Reply