Kanotur i Oslomarka - Nordmarka på langs - Padling - Kano - Fantastiske marka

Nordmarka på langs i kano eller packraft

Å padle Nordmarka på langs i kano er en drøm for mange. Det er en krevende og lang tur, men også en stor opplevelse. Underveis kan du kjenne på følelsen av å padle over store, åpne vann og å manøvrere deg langs flytemyrer i små tjern. Det er en kanotur langs majestetiske fjell og rullende, grønne skogsåser. Å kjenne vekten av kanoen på vannet mens du glir forsiktig bortover er en opplevelse som sitter i kroppen lenge etter at turen er over.

Jeg har hatt gleden av å padle Nordmarka på langs flere ganger. Det er en tur du kan ta på en langhelg, eller over en hel uke. Farten på turen bestemmer du helt selv, men det lønner seg å ha nok med tid. Turen krever en del forberedelser, særlig om du planlegger å ha med deg barn. Men planlegging og gode forberedelser øker sannsynligheten for et vellykket eventyr!

Du finner også turen på UT.no. Her er det også lagt ut kart og rute for turen.

Nederst i artikkelen får du en del nyttige turtips du kan ta med deg i planleggingen.

Flere kanoturer i Marka: 7 supre tips til kanoturer i Østmarka
Flere kanoturer i Marka: 7 tips til kanoturer i Nordmarka
Finn overnattingssteder på turen: 10 tips til teltturer i Nordmarka
Flere tips til overnattingssteder i Nordmarka: 7 tips til teltturer i Nordmarka

Du trenger to fiskekort dersom du ønsker å fiske under hele turen. Ett fra Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA) og ett for Jevnaker allmenning. Kortene finner du her:

Kjøp fiskekort fra Jevnaker allmenning (gjelder for Mylla, Ølja, Tverrsjøen, Skarvvannet, Buvatnet, Pershusvatnet)
Kjøp fiskekort fra OFA (gjelder for resten av vannene på turen)

Startsted

Kanoturen Nordmarka på langs starter ved det store vannet Mylla, helt nord i Nordmarka. Her ligger det en stor utfartsparkering i Myllavegen, ved demningen på østsiden av Mylla. Det er kort vei å trille kanoen fra parkeringen og bort til demningen, hvor kanoen kan settes på vannet.

1. Mylla til Ølja

Mylla er det perfekte vannet å starte en langtur i kano. Det er et relativt smalt, men et stort og langstrakt vann. Så du har godt med tid til å finne rytmen og roen i kanoen og gjøre eventuelle justeringer. Etappen over vannet er på rundt 3,5 kilometer. Kanoen sjøsettes mellom grusveien og høyresiden av demningen på østsiden av vannet. Herfra er det bare å padle langs den sørlige bredden av vannet, forbi Svarttangen, Skrikertangen og etter hvert svakt sørover på innsiden av Storøya. Noen få meter etter du passerer kommunegrensa til Jevnaker, går det en rødmerket skiløype oppover bakken mot grusveien på sørsiden. Her drar du kanoen i land, og følger løypa opp til grusveien. Vel oppe tar du til høyre og fortsetter mot Ølja.

Det er bygd mye hytter ved Mylla, og vannet preges av dette. Her er det nemlig ikke mange leirplasser tilgjengelig. Den beste er på sørvestsiden av Storøya, ikke langt fra der du skal gå i land. Starter du sent på ettermiddagen eller kvelden, bør du vurdere overnatting her da det er få leirplasser ved Ølja. Er det opptatt ved Ølja må du fortsette helt til Tverrsjøen. Husk å dele på plassen dersom det er flere på tur som har gjort samme vurdering som dere.

Ut av vannet og veien videre

Du går ut av kanoen der rødmerket skiløype går fra vannet og opp til grusveien på sørsiden av vannet, et stykke forbi Storøya. Kanoen kan trilles opp og på grusveien og videre hele veien til Ølja. En avstand på rundt 2,5 kilometer. Det er den mest kuperte grusveien på turen, med flere slake motbakker etter hvert som du forflytter deg de 30 høydemetrene som skiller Mylla fra Ølja. Et stykke etter at du passerer Trantjern, ser du Ølja på høyre side. Fortsett et stykke forbi en hytte på venstre side og du ser en klaring i skogen ned mot vannet på høyre side av veien. Fortsett ned denne og du er klar til å ta fatt på neste etappe.

Døgnflue på padletur i marka - Packraft - Kanotur - Oslomarka - Nordmarka - Fantastiske marka
En døgnflue tar en pause på et vann i Oslomarka

2. Ølja til Tverrsjøen

Etappen over Ølja er svært kort. En av de korteste på hele Nordmarka på langs-turen. Det er ikke et veldig stort vann, avstanden fra østsiden til vestsiden er bare i underkant av 500 meter. Når du kommer til vannet fra Mylla, er det bare å sikte seg inn på koia «Bristol» som ligger rett på andre siden. Ølja er et lett tilgjengelig vann, som er flott til overnattingsturer enten det er med telt eller hengekøye. Det er ikke så mange leirplasser rundt vannet, men de få som finnes er relativt romslige. Det er også mulig å overnatte på den åpne koia “Bristol” på vestsiden dersom det ikke er noen som bruker den. Alternativt kan det settes opp telt på utsiden.

Ut av vannet og veien videre

Du går ut av kanoen ved den åpne koia “Bristol” på vestsiden av vannet. Herfra kan kanoen trilles på grusvei helt frem til neste vann som er Tverrsjøen, en avstand på rundt 1,5 kilometer. Det er en lett kupert trilleetappe, med én moderat stigning på veien. Etter hvert kommer du til grusveien som går langs Tverrsjøen, og ser vannet rett fremfor deg. Fortsett rett frem mot vannet, så finner du en åpen plass hvor du kan sette ut kanoen.

3. Tverrsjøen til Skarvvannet

Tverrsjøstallen og Tverrsjøen er et svært populært startsted for skiturer om vinteren, og mange bruker også vannet i sommersesongen. Etappen over Tverrsjøen er også kort og lett, bare rundt 1 kilometer lang. Fra vestsiden av vannet padler du Tverrsjøen på langs og frem til Holovika i sørøst. Her er det en liten åpning i skogen hvor skiløypa går opp fra vannet til grusveien. Hvis du synes det blir for trangt å gå i land her, velger du deg bare en av holmene du har passert på sørsiden etter demningen.

Det er flere fine leirplasser rundt vannet, men de største ligger i den sørøstlige enden. Jevnaker Allmenning har bygd en flott gapahuk ved vannet hvor det er mulig å overnatte, ikke så langt fra utfartsparkeringen på Tverrsjøstallen. Herfra er det også mulig å sette ut kanoen, dersom du velger å overnatte her. Det er plass til et par telt ved siden av gapahuken.

Ut av vannet og veien videre

Fra Tverrsjøen går du opp på grusveien og fortsetter tvers over veien og videre sørover i en bred og godt synlig skiløype. Her må kanoen bæres helt ned til Skarvvatnet, en avstand på rundt 500 meter. Dette er et svært vått og myrlendt stykke å gå, særlig om våren og høsten og etter regnvær. Det går en skogssti nesten parallelt med skiløypa, men det er ikke anbefalt å bære kanoen langs denne. Skiløypa går nærmest rett frem hele veien og ender i en liten bukt nord i Skarvvatnet. Ved lav vannstand, kan det være nødvendig å gå langs vannkanten og lenger ut på odden på høyre side for å få kanoen på vannet.

Utsikt mot Pershusfjellet fra Pershusvannet - Kano i marka - Kanotur - Oslomarka - Nordmarka - Fantastiske marka
Utsikt mot Pershusfjellet en tidlig sommermorgen.

4. Skarvvannet til Buvatnet

Skarvvatnet, Buvatnet og Pershusvatnet er tre vann som nesten henger sammen. Det vil si, Buvatnet og Pershusvatnet henger sammen, mens det bare er en kort bæreetappe på under 100 meter mellom Skarvvatnet og Buvatnet. Dette er tre flotte vann, og etappen over Buvatnet og Pershusvatnet er et høydepunkt på Nordmarka på langs-turen.

Turen over Skarvvatnet starter i den nordøstlige enden av vannet og går sørover til demningen, en avstand på rundt 1 kilometer. Det er et flott og mellomstort vann, og langs den vestre bredden går grensen til Spålen-Katnosa naturreservat. Her står skogen tett på vannet, og fortsetter vill og vakker opp Pershusfjellet. To flotte øyer passeres underveis, og den nordligste av disse har en fin og romslig leirplass.

Ut av vannet og veien videre

Rett til venstre for demningen i sørenden av vannet er det plass til å ta opp kanoen. Du fortsetter videre til Buvatnet på en umerket men tydelig skogssti hvor du må bære kanoen. Stien er litt steinete men ikke særlig kupert. Avstanden er rundt 100 meter og ender ved en odde helt nord i Buvatnet.

5. Buvatnet til Pershusvatnet

Buvatnet er et relativt lite vann, bare en padletur på rundt 600 meter fra nord til sør. Det er heller ikke mange leirplasser her. Den beste leirplassen er på odden helt sør i vannet før overgangen til Pershusvatnet. Disse to vannene henger sammen og det kan padles mellom dem. Vær oppmerksom på at det er grunt ved smalet, og en fordel å holde lav fart og en midtlinje gjennom det.

6. Pershusvatnet til Finntjern

På Pershusvatnet glir du over vannet mens Pershusfjellet vokter over deg langs vestbredden. Jeg kan anbefale å bruke god tid over dette langstrakte vannet. En padletur på rundt 1,5 kilometer. Omtrent halvveis på turen kommer du inn i Spålen-Katnosa naturreservat, hvor skogen står tett på vannet og breddene preges av kampestein. Det er nesten ikke leirplasser rundt vannet; kun to større plasser sør i vannet. Den ene av dem på sørvestsiden av øya som kalles Pershusøya.

Ut av vannet og veien videre

Turen over Pershusvatnet avsluttes helt mot venstre ved demningen i sørenden. Her er det fin plass til å ta ut kanoen, og bære den videre mot Finntjern på den blåmerkede stien. Stien er teknisk og krevende, så her gjelder det å se etter hvor du plasserer føttene. Stien går i slak nedoverbakke og etter i underkant av 100 meter ser du en myrlendt åpning i skogen på høyre side hvor du kan se Finntjern. Det er et kort, men som regel svært vått, stykke over myrkanten for å sette ut kanoen i Finntjern.

7. Finntjern til Aklangen

Nordmarka på langs er en variert kanotur. Og Finntjern bidrar definitivt til å gjøre turen variert. Den delen av Finntjern vi padler gjennom er et grunt myrtjern og kan være en utfordring ved lavvann. Det er ikke leirplasser rundt vannet. Trøsten er at det er en kort padletur på bare rundt 300 meter. Her må du holde lav fart og føle deg litt frem hvor det er dypt nok. Du følger den østlige bredden nedover mot demningen, men turen avsluttes før du kommer helt ned til den.

Ut av vannet og veien videre

Å komme seg ut av kanoen er en like våt øvelse som det var å komme seg opp i kanoen og ut i vannet. Her må du ut av kanoen på blautmyr og trekke kanoen mot en åpen plass på venstre side av demningen. Her går også den blåmerkede stien forbi. Kanoen må deretter bæres i slak nedoverbakke i skiløypa som går mellom Finntjern og Aklangen. En avstand på rundt 200 meter. Skiløypa går sørøstover, og er lett synlig når du kommer opp på den blåmerkede stien. Den er flat, men steinete, og normalt ikke en stor utfordring. Nede ved Aklangen er det god plass til å få ut kanoen i vannet.

8. Aklangen til Katnosa

Aklangen var et eget vann før oppdemmingen av Katnosa, så i dag kan du fint padle fritt mellom de to vannene. Aklangen er et mørkt vann. Med de høye trærne langs breddene føles det nesten som å padle gjennom en canyon. Det er da heller ingen leirplasser rundt vannet. Aklangen er derfor en særegen padleopplevelse, og turen over vannet og inn i Katnosa er på i overkant av 1 kilometer. Vær oppmerksom på at det flere steder er grunt i smalet mellom de to vannene. Så hold lav fart og en midtlinje gjennom smalet.

9. Katnosa til Store Sandungen

Fra smale Aklangen kommer du nå ut i store, brede og vakre Katnosa. Her får du virkelig følelsen av å padle på åpent vann. Det er en av de lengste padleetappene på turen, rett over 3 kilometer, og det er verdt å sette ned farten og nyte de vakre omgivelsene. I det fjerne ser du Pershusfjellet, og skogen står mange steder tett og høy rundt vannet. DNT-hytta Katnosdammen ligger vakkert til lengst sør i vannet, og er en gyllen mulighet for å overnatte innendørs på Nordmarka på langs-turen. Men husk å booke plass på forhånd. Det er flere fine leirplasser rundt vannet, den største av dem ligger lengst sørøst i vannet hvor du også går ut av vannet med kanoen.

Ut av vannet og veien videre

Turen over Katnosa avsluttes i det som kalles Leveringsvika, helt øst og sør i Katnosa. Herfra er det kort vei å trille kanoen opp til grusveien som går forbi. Vel oppe på grusveien tar du til høyre og følger grusveien i rundt 5 kilometer ned til Store Sandungen. Det meste av turen går i nedoverbakke. I krysset rett før Store Sandungen holder du igjen til høyre og triller rundt 200 meter over en haug og inn skogsveien til venstre. Denne tar deg ned til brua over smalet mellom Store og Vesle Sandungen. Gå over på andre siden, hvor det er en fin plass til å sette ut kanoen på venstre side rundt 10 meter fra brua. Her er det også en fin leirplass.

Utsikt over Store Sandungen - Oslomarka - Nordmarka - Fantastiske marka
Speilblank sommerdag ved Store Sandungen. utsikt innover på vannet fra demningen i sørøst.

10. Store Sandungen til Hakkloa

Når det blåser føles turen over Store Sandungen nesten som å være ute på åpent hav. Det blir fort bølger, og på det store åpne vannet får vinden lett tak i kanoen. Det er først når du runder Skysskafferodden og kommer innover i vika at det blir rolig og lunt. Når du er kommet til Store Sandungen er du omtrent halvveis på Nordmarka på langs-turen. Foruten leirplassen ved smalet mellom Vesle og Store Sandungen, ligger det flere leirplasser her i den sørøstlige delen av vannet. Padleturen fra vest til øst i vannet er på rundt 3 kilometer og det er fint å gå i land på svaberget til venstre for demningen.

Ut av vannet og veien videre

Fra svaberget til venstre for demningen går du opp på grusveien hvor du holder mot venstre. Her triller du kanoen mellom Store Sandungen og Hakkloa i rundt 500 meter, for det meste i nedoverbakke. Fortsett rett frem ned mot vannet, og til venstre for bygning i bunn av bakken. Det er mye mudder ved lavvann der kanoen kan settes ut, og det kan være både vått og sølete å komme seg ut i vannet.

Hakkloautsikten i Nordmarka over vannet Hakkloa
Hakkloautsikten i Nordmarka over vannet Hakkloa. Tryvann i horisonten.

11. Hakkloa til Bjørnsjøen

Hakkloa er et stort og langt vann som generelt er lite besøkt. En av grunnene er nok at de fleste som padler Nordmarka på langs regner det som en ren transportetappe på vei mot Øyungen. I tillegg er det bare 3 leirplasser rundt det store vannet. Har dere litt overskudd og tid til overs er Hakkloa likevel verdt å utforske nærmere. Helt nord i vannet finner du en av de fire hengebroene i Nordmarka, og området ned mot demningen i sør er også fint. Turen sørover er på rundt 2 kilometer.

Ut av vannet og veien videre

Du kommer deg ut av vannet på vestsiden av vannet rundt 600 meter før du kommer til demningen. Herfra er det bare noen få meter opp til grusveien som går langs Hakkloa. Kanoen kan trilles på fin grusvei i rundt 1,8 kilometer fra Hakkloa ned til Kutangen nord i Bjørnsjøen. Her er det fint å sette ut kanoen, og det er også en fin leirplass.

12. Bjørnsjøen til Rottungen

Bjørnsjøen er Nordmarkas storstue og et av de fineste vannene på Nordmarka på langs-turen. Her er det god plass til bading, fisking, padling og friluftsliv. Det er et herlig vann å padle, med store åpne flater hvor du kan gli fremover i skilpaddetempo og nyte omgivelsene. Mellom øyene i nord eller mellom de høye skogåsene i sørenden. Det er fine overnattingsplasser nord i vannet og på Storøya og Brenteøya. Det er altså god grunn til å bruke lang tid når du først er kommet til Bjørnsjøen og ikke padle raskeste rute sørover i vannet. Den omtrent 2,8 kilometer lange turen over vannet avsluttes i Båthusvika, rett før du padler inn i smalet mot Bjørnsjødammen.

Ut av vannet og veien videre

Stedet der du skal ut av vannet står det et godt synlig båthus, og det er greit å komme seg ut av kanoen. Fra båthuset går det en fin trillevei opp til grusveien som går sørover mot Bjørnholt og videre til Rottungen. Kanoen kan trilles på fin grusvei mellom Bjørnsjøen og Rottungen, for det meste flatt eller i nedoverbakke. Det er en avstand på rundt 3 kilometer. Det er mulig å hoppe over Rottungen, og trille kanoen på grusvei i rundt 900 meter rett til Gåslungen.

Utsikt over Bjørnsjøen mot Kikutstua - Kano - Packraft - Oslomarka - Nordmarka - Fantastiske marka
Utsikt over Bjørnsjøen mot Kikut i Nordmarka.

13. Rottungen til Gåslungen

Rottungen er egentlig bare en liten avstikker fra grusveien. Padleturen over vannet er på rundt 600 meter, mens avstanden på grusvei er rundt 900 meter. På den annen side er det dumt å hoppe over et så fint vann som Rottungen. Det er mange fine leirplasser på oddene sør i vannet, noe som gjør Rottungen til et godt sted til å overnatte. Turen over vannet går fra den sørvestlige enden, hvor du først ser vannet fra grusveien, til den østlige bredden.

Ut av vannet og veien videre

Det er fint å gå ut av kanoen rett nord for selve demningen på østsiden. Herfra går du det korte stykket til grusveien, tar til venstre og finner den tydelige men umerkede stien på høyre side av veien. Stien går på nordsiden (oversiden) av bekken mellom de to vannene, og ned til en våt og mudrete vik hvor det er mulig å sette ut kanoen. Kanoen må bæres ned fra grusveien til vannet, en avstand på rundt 200 meter.

14. Gåslungen til Øyungen

Turen over Gåslungen er utrolig fascinerende. Det er et myrlendt og mudrete vann som ikke er særlig dypt, og du glir mykt mellom flytemyrene og til slutt inn smalet på østsiden. Her runder du en liten odde, og kommer inn i det som nesten er et helt eget tjern. Da ser du også Gåslungsdammen som danner en terskel fra Gåslungen og inn i Øyungen. Her må kanoen normalt løftes og dyttes over trestokkene på demningen for å komme ut i Øyungen. Du kan regne med å bli våt på beina. Turen over Gåslungen er på rundt 700 meter og det er ingen leirplasser langs vannet.

Gåslungsdammen i Nordmarka mellom Gåslungen og Øyungen - Oslomarka - Demninger - Kano - Packraft - Fantastiske marka
Gåslungsdammen mellom Gåslungen og Øyungen i Nordmarka.

15. Øyungen og slutten på turen

Flotte og populære Øyungen er siste vannet på kanoturen Nordmarka på langs. Det er et flott vann for kanoturer, med små og store øyer, bortgjemte viker og åpne vannflater. Det gir fin variasjon på turen, og er en av grunnene til at jeg liker å padle på Øyungen. Det er alltid noe nytt å oppdage. Øyungen er et stort vann, med veldig mange teltplasser rundt hele vannet. Særlig populært er det å overnatte i den sørlige og østlige enden ved demningen.

Kanoturen over Øyungen er på rundt 2 kilometer fra nord til sør. Det enkleste er nok å gå i land til venstre for den store demningen, hvor det er en gresslette og noen benker. Herfra kan du trille kanoen på fin grusvei i rundt 2 kilometer, for det meste nedoverbakke, til utfartsparkeringen på Skar i Maridalen. Husk å velge grusveien på vestsiden av elva.

TIPS TIL NORDMARKA PÅ LANGS-TUREN

 • Du må ha kanotralle til turen.
 • Husk at isen kommer tidlig og ligger lenge helt nord i Nordmarka. Som hovedregel legger isen seg på vannene i oktober og forsvinner ofte ikke før helt mot slutten av mai.
 • Vannet i alle de større innsjøene på denne turen kan drikkes uten filtrering. Fyll gjerne flasker eller vannposer når du er kommet godt ut på vannet. Det er ikke anbefalt å fylle vann i skogsbekker og småelver. Særlig i de nordlige delene av Nordmarka slippes det mye sau og storfe på utmarksbeite, og dette kombinert med lav vannføring om sommeren kan fort gi ubehagelige overraskelser. Merk at vannet ofte kan smake av humus (jord). Dette er helt ufarlig og kalles gjerne «myrsmak». Skulle du bli lei «myrsmaken», kan jeg anbefale å blande ut med litt saft.
 • Ta med caps eller hatt med vide bremmer, særlig om sommeren, for å beskytte mot solen. Husk solkrem. Midt ute på vannet er du helt ubeskyttet mot solen.
 • Ta med et godt sitteunderlag du kan bruke i kanoen.
 • Om sommeren vil jeg anbefale at du bruker terrengløpesko eller lignende sko uten gore-tex. Fordelen med sko uten gore-tex er at de kvitter seg med vann raskere og dermed også tørker litt raskere. Om våren og høsten når det er kaldere i været kan jeg anbefale lette, godt impregnerte turstøvler som går over ankelen.
 • Ta med mange sokkeskift. Du vil garantert bli våt på beina og etter en lang dag i våte, fuktige sokker, er følelsen av tørre sokker på beina ubeskrivelig deilig.
 • Det er mange leirplasser som passer til både telt og hengekøye, så her kan du velge selv hva du foretrekker. Husk å bruke allerede etablerte leirplasser.
 • Det er helt eller delvis mobildekning på hele turen.
 • Det er Jevnaker og Lunner allmenninger som har ansvaret for vannene Mylla, Ølja, Tverrsjøen, Skarvvatnet, Buvatnet og Pershusvatnet. OFA har ansvaret for resten av vannene på turen. Skal du fiske, må du huske å kjøpe fiskekort på forhånd og gjøre deg kjent med fiskereglene. Det er kun i XX det er lov å fiske fra kano. Det er minstemål for ørret på 25 cm. i alle vannene.

HUSK NÅR DU SKAL PÅ TUR

 • Fugler har hekketid i mai og juni, og ofte finner de reirplasser på store og små øyer eller på skjermede plasser langs bredden. Ta ansvar og hold god avstand og ikke forstyrr fuglene i hekketiden når du er ute og padler. Opplever du mye fugleskrik og nærgående fugler, da er du for tett på!
 • Husk å planlegge turen, og vær forberedt.
 • Bruk allerede etablerte teltplasser og hengekøyeplasser. Ikke slit unødig på naturen ved å lage nye.
 • Ta med søppel hjem. Har du tatt det med ut på tur, skal du ta det med hjem fra tur. Dette gjelder også mat.
 • Ha med vedkubber hvis du skal fyre bål – ikke hugg ned friske trær og la døde trær stå til glede for dyr, insekter og sopp som er avhengige av dem.
 • Ta hensyn til andre som er ute på tur samtidig som deg.
 • Respekter fiskereglene, og kjøp fiskekort.

Har du vært i vann med krepsepest, må kano eller packraft desinfiseres før den settes ut i et vann i Nordmarka.

Les om sporløs ferdsel: Hva er egentlig sporløs ferdsel?

Leave a Reply