Brannvakthytta på Kjerkeberget - Oslomarka - Nordmarka - Fantastiske marka

10 steder du må oppleve i Oslomarka

Det er ikke alltid like lett å finne nye, spennende turmål. Særlig hvis man ikke er veldig kjent i Oslomarka. Jeg vil derfor trekke frem 10 spennende steder i Oslomarka som trygt kan anbefales som turmål. Det er mange muligheter for varierte turer til disse flotte stedene, noen mer krevende enn andre. Det er en lang tur opp til Kjerkeberget i Nordmarka, mens spennende Blåfjell i Kjekstadmarka er en lett tur som passer selv for de minste.

Jeg håper du lar deg inspirere, finner frem kartet og planlegger en tur til disse spennende stedene i Oslomarka.

Få flere turtips: 7 flere steder du må oppleve i Oslomarka

1. Blåfjell i Kjekstadmarka

Det store svaberget som har gitt navnet til Blåfjell i Kjekstadmarka, er ulikt noe annet i Oslomarka. Flotte, åpne sva på glisne furukoller er det mye av i denne delen av Oslomarka, så det er vel egentlig ikke en overraskelse at du finner dette store, bølgende, bratte svaberget nettopp her. Og det er en opplevelse å komme hit og kjenne den blankskurte granitten under turskoene. Svaberg slik som du finner her på Blåfjell oppstod under den siste istiden, da vannet under isen gjennom flere tusen år slipte ned fjellet. Slike bare, nakne fjell har ofte fått navnet Blåfjell, og det finnes mange av dem rundt om Norge. Svaberget ligger et par hundre meter vest for Blåfjellshytta i nærheten av Hallenskog på østsiden av Kjekstadmarka.

Svaberget på Blåfjell i Kjekstadmarka - Oslomarka - Fantastiske marka
Svaberget på Blåfjell i Kjekstadmarka. Unikt i Oslomarka.

2. Klokkene i Kongedalen

Folk og fe har vandret over Gjelleråsen i flere tusen år, på det vi i dag kaller Oldtidsveien over Gjelleråsen. Etter dagens standard er Oldtidsveien ikke mer enn en sti, men helt frem til 1770 var dette hovedveien mellom Oslo og Romerike. Flere steder langs veien var det lagt ut tømmerstokker slik at hestene som passerte skulle få bedre tak. Det er utrolig nok også funnet slitasje etter vogner. Et av de mest spesielle partier langs Oldtidsveien er Kongedalen. Her er det så smalt, at det ble satt opp klokker i hver ende av dalen for å regulere trafikken. Den som ringte i klokka først hadde forkjørsrett. Klokketårnene er i moderne tid blitt rekonstruert av det lokale historielaget, og illustrerer på en fin måte den rike historien til denne delen av Oslomarka.

Les mer om Oldtidsveien over Gjelleråsen.

Klokketårn langs Oldtidsveien over Gjelleråsen - Oslomarka - Lillomarka - Fantastiske marka
Et av de rekonstruerte klokketårnene som står langs Oldtidsveien over Gjelleråsen.

3. Kongens utsikt

Krokskogens Fløien har vært en attraksjon i flere generasjoner. Den første utsiktsplattformen stod ferdig allerede i 1830-årene, mens den som står der i dag ble bygget i 1880-årene. At Kongens utsikt har en så lang historie som utsiktspunkt, skyldes nok også at den ligger i kort avstand fra Krokkleiva. En gammel ferdselsvei mellom Oslo og Ringerike, og i sin tid en del av veinettet så lang vest som til Bergen. Utsikten herfra er uslåelig og i 180 grader. Her ser du tydelig Gaustatoppen i sørvest og Gyrihaugen og Ringkollen mot nordøst. Når det er klarvær ser du også tydelig Norefjell og toppene i Jotunheimen. Aller best ser du selvfølgelig Røyselandet som breier seg utover og under deg ligger Steinsfjorden og Tyrifjorden. Kongens utsikt har både en romslig utsiktsplattform, en gapahuk, godt med plass og flere benker. Så alt ligger til rette for en fin tur med god utsikt og plass til å slappe av med en matbit.

Utsiktsplattformen og den flotte utsikten fra Kongens utsikt - Oslomarka - Krokskogen - Fantastiske marka
Utsiktsplattformen og den flotte utsikten over Steinsfjorden og omlandet fra Kogens utsikt.

4. Demningen ved Store Gørja

Tømmerfløtingen har satt varige spor etter seg i Nordmarka. Opp gjennom århundrene har vannene og elvene i det meste av Oslomarka blitt brukt til å frakte tømmer ut av skogene. Demninger og andre konstruksjoner er bygd for å sikre bedre forhold for fløtningen, og gjøre et tungt arbeid litt lettere. En av disse konstruksjonene er demningen ved Store Gørja, øst i Nordmarka. Det er en såkalt tømmerkistedam, som ble bygget i 1887 og restaurert i 1995. Gørjademningen er en av få gjenværende tømmerkistedammer i Oslomarka, siden nesten alle gjennom årene er blitt erstattet med damanlegg av stein og betong. Demningen ved Store Gørja anses å ha stor kulturhistorisk verdi og er et av NVEs utvalgte kulturminner.

Les mer om demningen ved Store Gørja på nettsidene til NVE.

Demningen ved Store Gørja - Oslomarka - Nordmarka - Fantastiske marka
Demningen ved Store Gørja i Nordmarka. En kistedam som fortsatt holdes i hevd.

5. Ole Høilands-hula

Omtrent i hver bygd i Sør-Norge finnes en Ole Høiland-historie forteller Vestagdermuseet på sine nettsider. Det er sikkert ikke så langt fra sannheten. Mestertyven og utbryterkongen Ole Pedersen Høiland var som Gjest Bårdsen en kjendis i sin samtid. En vinningskriminell kjendis, vel og merke. Han rømte en rekke ganger fra store og små fengsler, deriblant flere ganger fra Akershus festning. Mest kjent er Ole Høiland for å ha ranet Norges Bank på nyttårsaften 1835. Ransutbyttet var på 64.000 spesidaler, som utgjør omtrent 20 millioner kroner omregnet til nåtidens verdi. Den spartanske hula rett nord for Årvollåsen var visstnok et av stedene han gjemte seg etter å ha rømt fra fengsel. Om Ola Høiland faktisk oppholdt seg her er ikke kjent, men det er jo uansett en god historie.

Les mer om Ole Høiland på nettsidene til Vestagdermuseet.

Ole Høiland-hula i Lillomarka - Oslomarka - Fantastiske marka
Den beskjedne Ole Høiland-hula rett nord for Årvollåsen i Lillomarka.

Få flere turtips: 5 steder du må oppleve i Oslomarka

6. Brannvakthytta på Kjerkeberget

Det høyeste punktet i Oslo kommune ligger omtrent midt i Nordmarka. Her finner du en gammel brannvaktshytte som balanserer på kanten av stupet på toppen av Kjerkeberget. Plattformen som går rundt på utsiden av hytta gir en flott utsikt sørover mot Sandungen og Hakkloa, og åsene østover mot Hakadal. Mot nordøst ser du innover mot eventyrskogen rundt og bak Revshammaren. Kjerkeberget er for øvrig den høyeste toppen i Oslo. Bare halvparten av stien opp til Kjerkeberget fra Sandungen er blåmerket, men stien er godt synlig og lett å følge hele veien opp hvis man tar seg litt god tid. Den er lagt fint i terrenget, så den er faktisk ikke så krevende man skulle tro. Selv om den tar deg opp over 150 høydemeter.

Brannvakthytta og utsikten fra Kjerkeberget - Oslomarka - Nordmarka - Fantastiske marka
Brannvakthytta og utsikten mot sør fra toppen av Kjerkeberget i Nordmarka.

7. Hengebroen over Hakkloa

Det er 4 hengebroer i Oslomarka, men den du finner lengst nord i Hakkloa i Nordmarka er den eldste. Den ble bygget i 1920-årene, etter sigende for blant annet å korte ned skoleveien for barna som gikk på skolen på Vestre-Hakkloa. I dag er den en del av nettet med blåmerkede stier, og korter ned avstanden for de som ferdes mellom Sandungen og de østre delene av Nordmarka. Hengebroen er et landemerke i denne delen av marka, men er langt mindre skremmende enn den som henger høyt over Bjørnsjøhelvetet. Den nordligste delen av Hakkloa kalles Hakklokalven, og er et flott lite vann i seg selv. Her er det hyggelig å sitte og ta en rast før man begir seg videre på gå- eller skituren. Husk at all ferdsel over hengebroen skjer på eget ansvar.

Utsikt over Hakkloa mot sør - Oslomarka - Nordmarka - Fantastiske marka
Utsikt over Hakkloa. Nederst til venstre ser du hengebroen.

8. Gravrøysene på Fjellhamar

På Haneborgåsen ligger det hele 11 registrerte gravrøyser fra bronsealderen og tidlig jernalder. En rekke steder i Oslomarka finnes det fortsatt spor etter gravrøyser, for eksempel på Gjelleråsen, Grønliåsen, Røverkollen, Risfjellet og Snellingen. Det jeg synes er spesielt på Haneborgåsen er både at mange av røysene fortsatt er så godt synlige og at det er så mange av dem på et lite område. Det gir unektelig et godt inntrykk av arbeidet som er lagt ned for å reise disse gravrøysene. Det var ikke uvanlig at gravrøysene ble plassert langs ferdselsårer, som for eksempel på Gjelleråsen og Grønliåsen. De ble som oftest plassert på et høytliggende og synlig punkt i terrenget, i god avstand til bosettingene. De mange gravrøysene som fortsatt finnes i Oslomarka, som disse på haneborgåsen, er et synlig bevis på at mennesker har funnet seg et levebrød i våre trakter i tusenvis av år.

Gravrøys på Haneborgåsen ved Fjellhamar - Oslomarka - Lillomarka - Fantastiske marka
En av gravrøysene på Hanborgåsen ved Fjellhamar.

9. Utsikten fra Paradis

Det er en herlig tur opp til Paradiskollen i Romeriksåsen. Det er en turvennlig topp bare en romslig times vandring fra Harestua stasjon. Paradiskollen er med sine 670 moh. den høyeste toppen i Romeriksåsen, men ikke den høyeste toppen i Lunner kommune. Det er nemlig Bislingflaka i Nordmarka med 693 moh. Stien oppover går i lett og typisk markaterreng. Endel røtter, litt stein og ellers preget av blåbærgranskogen den stort sett omringes av. Her er det foretatt flere flatehogster gjennom årene, så i tillegg til blåbær er det ikke vanskelig å finne tyttebær heller. I sesong kan toppturen med fordel kombineres med en bærtur. På toppen er det svært god utsikt vestover, og sikteskiven som er montert retter raskt oppmerksomheten din mot Gyrihaugen, Tryvannshøgda, Gjerdingen, Bislingen, Norefjell og Hvalebykampen. Dersom du ikke er lokalkjent i området anbefales det at du passer på å følge blåmerkingen. Det går mange stier på kryss og tvers, så det er lett å havne på feil sti.

Utsikten fra Paradiskollen - Oslomarka - Romeriksåsen - Fantastiske marka
Utsikten fra Paradiskollen er flott. På toppen står det også en retningsskive.

10. Bjørnehiet ved Hagahogget

Turen til bjørnehiet ved Hagahogget i Vestmarka er en populær og spennende tur for barna. Bjørnehiet ligger et steinkast fra den blåmerkede stien som tar deg til utsiktspunktet på Hagahogget, som er perfekt for en pause med noe godt å spise og drikke. Om hula som ligger øverst i et juv rett ved toppen faktisk har vært brukt av bjørn, er usikkert. Visstnok ble den siste bjørnen i Vestmarka skutt i 1780, og da oppe ved Ramsås. At hula er spennende er det uansett ikke tvil om, og det er jo lov å tenke seg at det kanskje en gang har vært bjønn her. Fra bjørnehiet kan du fortsette på den blåmerkede stien ytterligere et par hundre meter, og nyte den flotte utsikten fra toppen av Hagahogget. Turen til bjørnehiet og opp til utsiktspunktet er en flott og spennende tur for store og små som sterkt anbefales.

Her finner du en turbeskrivelse til bjørnehiet: 10 tips til flotte turopplevelser i Vestmarka

Bjørnehiet ved Hagahogget i Vestmarka - Oslomarka - Fantastiske marka
Bjørnehiet ved Hagahogget i Vestmarka er et spennende turmål for store og små.

One thought on “10 steder du må oppleve i Oslomarka

Leave a Reply