Oransjegullvinge - Sommerfugl - Oslomarka - fantastiske marka

10 helt vanlige sommerfugler i Oslomarka

Det er rundt 2200 forskjellige sommerfugler i Norge. Alt fra små møll til store nattsvermere og fargerike dagsommerfugler. Det er sommerfuglene som er aktive om dagen vi kanskje kjenner best, og som det er lettest å få øye på når du er ute på tur i marka. Sommerfuglene er fascinerende insekter, og en påminnelse om det utrolige mangfoldet av store og små dyr og planter som omgir oss både i og rundt skogen.

Har du lyst til å se etter sommerfugler, er det bare å finne en skogsbilvei, en åkerkant eller en eng som er fulle av norske stedegne villblomster. Da kan du jo se etter noen av disse 10 helt vanlige sommerfuglene! Men husk at disse sommerfuglene kun flyr på dagen, når det er sol.

Flere sommerfugler du kan se etter: 10 vanlige sommerfugler i Oslomarka

1. Sørgekåpe

Sørgekåpe (Nymphalis antiopa) er en vakker sommerfugl med sin dype rødbrune fløyelsfarge. Langs kanten av de relativt store vingene er det vakre blå pletter og et lyst bånd langs kanten av vingene som går fra å være lyst gult til hvitt utover sommeren. Det er i grunn ikke mulig å forveksle sørgekåpen med noen av de andre dagsommerfuglene du finner i marka. Den er vanlig her på Østlandet og er en av få sommerfugler som overvintrer som voksen. Sørgekåpen finner du i lysninger eller hogstfelt midt i skogen, langs skogsbilveiene eller i skogkanten langs kulturlandskapet. Den flyr faktisk ikke rundt etter blomster, men suger næring fra sevje og frukt. Sørgekåpen flyr i periodene april – mai og igjen i august – september.

Sørgekåpe - Sommerfugler - Oslomarka - Fantastiske marka
En sørgekåpe som slikker sol på en bjørk.

2. Keiserkåpe

Keiserkåpe (Argynnis paphia) er den største av de såkalte perlemorvingene, med et vingespenn på 53 til 65 mm. Den flotte oransje fargen med vakkert svart mønster gjør keiserkåpen til en iøynefallende sommerfugl, som du lett legger merke til når den er ute og flyr. Den kjennes også lett igjen på undersiden av bakvingen, som er svakt grønlig med sølvstriper. Keiserkåpe er som mange andre sommerfugler veldig glad i knoppurt og tistler, så den er særlig vanlig å se langs skogsbilveiene og åkerkantene eller i blomsterrike skogbryn i marka. Den flyr i perioden juli og august.

Keiserkåpe - Sommerfugler - Oslomarka - Fantastiske marka
Keiserkåpens oransje farge med sort mønster på oversiden av vingene.
Keiserkåpe - underside - Sommerfugler - Oslomarka - Fantastiske marka
Undersiden av vingene til Keiserkåpe. Grønnaktig farge med hvite striper på bakvingen.

3. Oransjegullvinge

Oransjegullvinge (Lycaena virgaureae) er en liten men spektakulær sommerfugl. Den knall oransje fargen fanger raskt oppmerksomheten din, og er et sikkert kjennetegn på oransjegullvinge. Det er forresten hannen som er mest fargerik, med sin skarpe oransje farge. Hunnen derimot er mye mer dempet, med en lysere oransje farge og svart mønster på oversiden av vingene. Oransjegullvinge er en liten sommerfugl med vingespenn på 26 til 32 mm, og er ganske vanlig både i og rundt Oslomarka. Du ser den først og fremst på blomsterrike enger og i skoglysninger, og den flyr normalt i perioden juli og august.

Oransjegullvinge - Sommerfugl - Oslomarka - fantastiske marka
Oransjegullvinge, hann. Knall oransje farge med sort bånd langs vingekantene.
Oransjegullvinge hunn - Sommerfugler - Oslomarka - Fantastiske marka
oransjegullvinge, hunn. Oransje farge med sort mønster på overvingene.

4. Tistelsommerfugl

Tistelsommerfugl (Vanessa cardui) er en fascinerende og enestående sommerfugl. Den er en såkalt vandreart, som betyr at den følger sesongene akkurat som trekkfuglene. Hos oss oppholder den seg som oftest i perioden mai til oktober, før den vandrer sørover igjen mot Middelhavet og videre over Sahara til det tropiske Afrika. Til forskjell fra trekkfuglene, foretar tistelsommerfuglen denne vandringen over mange generasjoner. Det antas at det tar hele tre generasjoner med sommerfugler å komme seg fra Afrika til Norge, og like mange generasjoner på vei tilbake. Det betyr at tistelsommerfuglen tilbakelegger omtrent 12.000 kilometer i sin vandringssyklus, som er lenger enn den mer kjente monarksommerfuglen. Her i Norge varierer det fra år til år hvor vanlig den er. Noen år, som i 2019, kommer den i titusentall mens andre år sees den knapt i det hele tatt. Tistelsommerfuglen er en fargerik sommerfugl som kan minne om en blanding av admiral og neslesommerfugl. De unge tistelsommerfuglene har en klar, oransje farge med sort mønster og hvite striper helt fremst på forvingen. Fargene blekner betydelig etter hvert som sommerfuglene blir eldre. På undersiden har den et fantastisk mosaikkmønster i en lys oransjebrunlig farge. I Oslomarka er den lett å få øye på langs skogbryn, åkre og grusveier rike på villblomster, og da særlig på tistler.

Tistelsommerfugl - Sommerfugler - Oslomarka - Fantastiske marka
Tistelsommerfugl. oversiden av vingene har et mønster som kan minne om neslesommerfugl.
Tistelsommerfugl - underside - Sommerfugler - Oslomarka - Fantastiske marka
Tistelsommerfugl. Vakkert mønster og vakre farger på undersiden av vingene.

5. Sølvkåpe

Sølvkåpe (Issoria lathonia) er en nydelig sommerfugl med sine store sølvhvite pletter på undersiden av bakvingene. Den er en av de såkalte perlemorvingene, som du kjenner igjen på den klare oransje fargen og sort mønster på oversiden av vingene. Sølvkåpe trives i solen, så i Oslomarka finner du den ofte på åpne, skrinne enger eller steinurer hvor det ikke er så mye vegetasjon som står i veien. Det er en rastløs sommerfugl som kan vandre over større områder, og flyr som oftest i to generasjoner. Først fra rundt midten av mai til juni og deretter fra august til september.

Sølvkåpe - Sommerfugler - Oslomarka - Fantastiske marka
Sølkåpe med sine karakteristiske, store sølvhvite pletter på undersiden av bakvingen.

6. Marimjellerutevinge

Marimjellerutevinge (Melitaea athalia) ligner til forveksling på en av perlemorvingene, men er en av sommerfuglene som har fått navnet rutevinger. I Oslomarka er det nok marimjellerutevinge som er den vanligste av dem. Den har en gulbrun farge på oversiden av vingene med et brunsvart mønster som er mindre detaljrikt enn hos perlemorvingene. På undersiden av vingene har den flere lagdelte bånd med pletter i hvitgul og gulrøde farger. Den trives på lysninger i skogen, hogstflater og på enger langs skogkanten, ofte sammen med perlemorvingene. Marimjellerutevinge er en middelsstor sommerfugl med vingespenn på 29-48 mm. og flyr normalt i juni og juli.

Marimjellerutevinge - Sommerfugler - Oslomarka - Fantastiske marka
Marimjellerutevinge. Oransje farge, men mørkere enn perlemorvingene.
Marimjellerutevinge - underside - Sommerfugler - Oslomarka - Fantastiske marka
Marimjellerutevinge. Undersiden med sitt lagdelte mønster.

7. Sørringvinge

Sørringvinge (Lasiommata megera) trives best langs kysten og er sjelden lenger inn i Oslomarka enn Nøklevannet, Voksenåsen, Eineåsen eller Ramsås. Den trives på litt tørre steder som veikanter, enger og bergskråninger, og ikke inne i dyp skog. Sørringvinge har en flott okergul farge med gråbrunt til svart mønster på oversiden av vingene. Ytterst på fremvingene har den en sort ring med hvit kjerne og på bakvingene er det en rekke med 3-5 sorte ringer som er hvite i midten. Undersiden av vingene er flotte, med en karakteristisk stor, gul, sort og hvit ring øverst på framvingen. Det er en middelsstor sommerfugl med et vingespenn på 35-42 mm, og den flyr i to generasjoner. Først fra rundt midten av mai til juni og deretter fra slutten av juli til august.

Sørringvinge - Sommerfugler - Oslomarka - Fantastiske marka
Sørringvinge. En karakteristisk kombinasjon av farger og mønster, og med den sorte ringen ytterst på framvingene.
Sørringvinge - underside - Sommerfugler - Oslomarka - Fantastiske marka
Sørringvingens underside, men de tydelige ringene både på fram- og bakvingene.

8. Sitronsommerfugl

Sitronsommerfugl (Gonepteryx rhamni) er en av få sommerfugler som overvintrer som voksen. Den er derfor tidlig ute og flyr om våren, gjerne allerede i april. Den har visstnok også det lengste livsløpet av sommerfuglene vi kjenner i Norge, på hele 13 måneder. Som navnet tilsier, er den sitron- til lime-gul. I alle fall hannen, for hunnen derimot er nesten hvit. I sterkt lys kan den lett forveksles med stor kålsommerfugl, og omvendt, så det lønner seg å se nærmere på framvingen. Hos sitronsommerfugl er nemlig denne dratt ut i en spiss, og er et godt kjennetegn. Den har i tillegg en brunlig prikk både på framvingen og på bakvingen. Sitronsommerfugl er vanlig i hele Oslomarka og finnes i åpen skog og skoglysninger, ofte myr, og i skogbrynet. Ofte er den å se på villblomstene langs grusveiene. Sitronsommerfuglen flyr først i perioden april til juli og deretter i neste generasjon normalt fra juli til september. Den er middelsstor med vingespenn på 55-60 mm.

Sitronsommerfugl - Sommerfugler - Oslomarka - Fantastiske marka
Sitronsommerfuglen med sine gule, nesten grønnaktige farge på vingene. Legg også merke til de to brune prikkene.

9. Fløyelsringvinge

Fløyelsringvinge (Erebia ligea) er tidligere blitt kalt skogdjevel, som er litt urettferdig. Navnet skyldes kanskje den fløyelsaktige, rødlige brunsvarte fargen og det til tider oransjebrunrøde båndet på både framvingenes og bakvingenes overside. I båndet er det en rekke sorte og hvite ringer, og de to øverste på framvingen er ofte et raskt og sikkert tegn på at det er en fløyelsringvinge du ser på. Fløyelsringvingen liker seg i skogåpninger og lysninger hvor det vokser blomster, og er derfor vanlig langs grusveiene i marka. Det er en middelsstor sommerfugl med vingespenn på 36-48 mm. Og flyr normalt fra midten av juli til midten av august.

Fløyelsringvinge - Sommerfugler - Oslomarka - Fantastiske marka
Flotte farger på Fløyelsringvingen.
Fløyelsringvinge - underside - Sommerfugler - Oslomarka - Fantastiske marka
Fløyelsringvingens underside. Den hvite streken er et sikkert kjennetegn.

10. Gullringvinge

Gullringvinge (Aphantopus hyperantus) trives best der det er mye gress, gjerne høyt gress. Her finner den selvfølgelig skjul, men også mat til larvene som livnærer seg på ulike gressarter. Gullringvinge kan virke litt kjedelig og anonym, men har en flott, lys brunskinnende farge med tydelige gullringer på undersiden av bakvingen. Når den er relativt nyklekket har den en varm, nesten sort fløyelsfarge med hvit kant på alle vingene. Etter hvert får gullringvingen den kjente, brune fargen på oversiden av vingene. Gullringvinge er en middels stor sommerfugl med vingespenn på i underkant av 42 mm, og den flyr normalt fra midten av juni og ut juli.

Gullringvinge - Sommerfugler - Oslomarka - Fantastiske marka
Gullringvinge. Det er flotte nyanser i fargene til gullringvingen.

2 thoughts on “10 helt vanlige sommerfugler i Oslomarka

Leave a Reply