Packraft ved Store Sandungen i Nordmarka - Packrafting - Padlerute - Oslomarka - Fantastiske marka

Padlerute: Kikut-runden i Nordmarka med packraft

Denne padleruten er laget for de som liker å padle med packraft i Nordmarka. Her padler du rett og slett rundt Kikut, et av de mest kjente landemerkene i Nordmarka. Turen går over 6 av de store innsjøene i det sentrale Nordmarka; Vestre Fyllingen, Østre Fyllingen, Bjørnsjøen, Hakkloa, Store Sandungen og Vesle Sandungen.

Dette er ikke som å padle på små skogstjern, som du gjør på padleruten Firkløveret i Nordmarka. Store Sandungen er et av de største vannene i hele Oslomarka. Bjørnsjøen og Hakkloa er ikke noe mindre imponerende. Det har sin egen sjarm. Å kunne sitte i packraften over lengre tid, over større strekninger og virkelig nyte å være ute på vannet.

Dette er forresten en padlerute som ikke egner seg for kano.

Husk å kjøpe fiskekort før turen og les fiskereglene. Her kjøper du fiskekort.

Flere muligheter for å bruke packraft i Nordmarka! Padlerute: Firkløveret i Nordmarka med packraft

Tips til enda en padlerute i Nordmarka: Nordmarka mot klokka i kano eller packraft

Reis kollektivt til Nordmarka: Slik reiser du kollektivt til Nordmarka

Padlerute - Kikutrunden i Nordmarka - Oslomarka - Packraft - Fantastiske marka
Oversiktskart over padleruten Kikut-runden i Nordmarka, med start og slutt på Vestre Fyllingen.

1. Startsted

Padleruten starter i det sørøstlige hjørnet av Vestre Fyllingen, hvor grusveien fra Sørkedalen til Kikutstua passerer nærmest vannet. Du kan også starte helt sør i Bjørnsjøen, ved Bjørnholt. Men enten du går eller sykler, er turen opp fra Sørkedalen til Vestre Fyllingen lettere enn veien fra Hammeren i Maridalen til Bjørnholt. Synes i alle fall jeg. Begge veiene er omtrent like lange, ca. 9 kilometer.

Start ved Sørkedalen skole hvis du tar bussen, eller parker på den store utfartsparkeringen på Elveli som ligger i Zinoberveien. Fra Sørkedalen skole og Elveli tar du grusveien til Finnerud, og videre derfra mot Kikutstua til Vestre Fyllingen.

2. Vestre Fyllingen og Østre Fyllingen

Vestre Fyllingen og Østre Fyllingen er de ukjente søskenbarna til Bjørnsjøen. Mens det ofte er mye folk både på og rundt Bjørnsjøen, er det som regel folketomt på Fyllingene. Ikke overraskende er det derfor også få etablerte leirplasser rundt disse to store vannene i den sørlige delen av Nordmarka. Noe av skylden til dette er nok også at det rundt begge vannene er mye tettvokst ungskog, og veldig mye kampestein. Det gjør bredden svært lite fremkommelig, og det er lite å velge i når det kommer til leirplasser.

Akkurat som Vesle Sandungen og Store Sandungen, henger Fyllingene sammen i et smalt sund. Det gjør dem godt egnet for packraft og kano. Det er store vannflater å padle på. Særlig i Østre Fyllingen, som er stor og åpen i nordenden. Helt annerledes blir det i sørenden, hvor det smalner og vannet preges av myr og to store øyer. Vestre Fyllingen derimot er et litt mindre vann og har flere odder og øyer å by på. Dermed blir også padleopplevelsen mer variert.

De største leirplassene i Vestre Fyllingen ligger utover Smaltangen i nordøst, og passer fint både for teltturer og hengekøyeturer. Rundt Østre Fyllingen ligger de største leirplassene langs østsiden ned mot Fyllingskalven i sør, og passer fint både for telt og hengekøye.

Både Vestre Fyllinge og Østre Fyllingen har en mellomstor bestand av ørret og abbor, med potensiale for kilosørret. Særlig ved dorging. Det er lov å fiske fra packraft i begge vannene.

Ut av vannet og veien videre: Du kan padle mellom Vestre Fyllingen og Østre Fyllingen. Mens det fra Østre Fyllingen til Bjørnsjøen er det er rundt 500 meter gjennom skogen nord for Fyllingselva. Gå i land på Damtangen, ved demningen på Østre Fyllingen. Derfra går noen meter frem til demningen, hvor du tar inn i skogen på venstre side. Her følger du en rødmerket skiløype et kort stykke, og fortsetter rett frem på en svakt synlig sti der skiløypa svinger mot venstre og nordover. Det er en del trefall langs stien, men går fint å gå over eller komme seg rundt.

Etter et stykke kommer du til en trase for strømledningen som går mellom Bjørnholt og Kikutstua. Denne traseen følger du helt ned til Bjørnsjøen. Tidvis en del kratt, og stien forsvinner et par steder, men så lenge du følger strømledningen er du på rett vei. Fremme ved Bjørnsjøen er det fin plass til å komme seg ut i vannet.

Du kan ha packraften fastspent på sekken hele veien mellom de to vannene.

Teltplasser - Hengekøyeplasser - Leirplasser - Vestre Fyllingen - Oslomarka - Nordmarka - Fantastiske marka
Vestre Fyllingen. Sorte prikker viser teltplasser og hengekøyeplasser. Vær oppmerksom på at alle leirplasser ikke er like godt egnet til enten telt eller hengekøye. Rød trekant viser hvor det passer å sette ut packraft. Kartutsnittet er hentet fra Norgeskart.no.
Leirplasser - Østre Fyllingen - Oslomarka - Nordmarka - Fantastiske marka
Østre Fyllingen. Sorte prikker viser teltplasser og hengekøyeplasser. Vær oppmerksom på at alle leirplasser ikke er like godt egnet til enten telt eller hengekøye. Rød trekant viser hvor det passer å sette ut kano, kajakk mv. Kartutsnittet er hentet fra Norgeskart.no.

3. Bjørnsjøen

Bjørnsjøen er Nordmarkas storstue. Padling med kano eller packraft, bading, fisking. Muligheten er mange både på og rundt denne innsjøen. Bjørnsjøen er et herlig vann å padle, til og med i packraft. Store åpne flater hvor du kan gli fremover i skilpaddetempo, kombinert med øyer, odder og sund gjør dette til et perfekt turmål. Det er fine overnattingsplasser på Storøya og Brenteøya, men det er også mange fine plasser nord og øst i vannet.

Bjørnsjøen er også et godt fiskevann, og det tas virkelig stor ørret på dorging her med jevne mellomrom. Det har også gode bestander av røye og sik, i tillegg til litt abbor. Det er lov å fiske fra packraft på Bjørnsjøen.

Ut av vannet og veien videre: Det beste er å gå i land på Kutangen nordøst i vannet. Her er det lett å komme seg i land, og det går en bred kjerresti den korte veien opp til grusveien. Ta til venstre her, og følg grusveien rundt 1,8 kilometer frem til Hakkloa. Du kommer til en åpen plass på høyre side hvor det er fint å komme seg ut på båten og gjerne ta seg en pause.

Du kan ha packraften fastspent på sekken hele veien mellom de to vannene.

Teltplasser - Hengekøyeplasser - Leirplasser - Bjørnsjøen - Nordmarka - Oslomarka - Fantastiske marka
Bjørnsjøen nord. Sorte prikker viser teltplasser og hengekøyeplasser. Vær oppmerksom på at alle leirplasser ikke er like godt egnet til enten telt eller hengekøye. Rød trekant viser hvor det passer å sette ut packraft. Kartutsnittet er hentet fra Norgeskart.no.

4. Hakkloa

Hakkloa er en av de store, flotte innsjøene i Nordmarka. For de fleste er Hakkloa bare en transportetappe når de padler Nordmarka på langs mellom Mylla og Øyungen. Men Hakkloa kan by på flere perler hvis du tar deg tid til å utforske vannet. I den nordlige enden ligger Hakklokalven, med en av fire hengebruer i Nordmarka. Har du tålmodighet og krefter til litt klyving og bushing kan du utforske løkene mellom Hakkloa og Smalvann. Det er også flott å padle mellom Sauøya og den østlige bredden av vannet, med ville, bratte fjellvegger som stuper ned i vannet. Er du stille og varsom nok, får du kanskje oppleve gråhegrene i fri utfoldelse. Husk å holde avstand!

Det er nesten ikke overnattingsplasser langs Hakkloa, så det sikreste er å padle videre til Store Sandungen dersom du tenker på å overnatte i telt eller hengekøye.

Hakkloa er kjent for litt vrient fiske, men mulighetene for større ørret er her likevel. En mellomstor bestand av røye og sik og greit med ørret og abbor. Det er lov å fiske fra packraft i Hakkloa.

Ut av vannet og veien videre: Det beste er å gå i land rett nedenfor Vestre Hakkloa. Det er et par hundre meter opp til grusveien som fortsetter rundt 300 meter til Sandungsdemningen i den sørøstlige enden av Store Sandungen. Personlig synes jeg dette er en av perlene i Nordmarka. Her er det fint å sitte og ta en pause, og veldig fint å komme seg ut i vannet med packraft.

Du kan ha packraften fastspent på sekken hele veien mellom de to vannene.

Teltplasser hengekøyeplasser leirplasser på Hakkloa - Oslomarka - Nordmarka - Fantastiske marka
Hakkloa. Sorte prikker viser teltplasser og hengekøyeplasser. Vær oppmerksom på at alle leirplasser ikke er like godt egnet til enten telt eller hengekøye. Rød trekant viser hvor det passer å sette ut packraft. Kartutsnittet er hentet fra Norgeskart.no.

5. Store Sandungen og Vesle Sandungen

Store Sandungen og Vesle Sandungen ligger omtrent midt i Nordmarka. Det var tidligere to separate vann, men du kan nå padle mellom dem gjennom et smalt sund. Slår vi begge vannene sammen, er Sandungene den største innsjøen i Nordmarka målt i areal. Så du må altså være forberedt på å bruke mye tid i packraften. Og du bør bruke litt tid her.

Sandungene er utrolig varierte, med alt fra små viker og øyer og sund til store, vidåpne vannflater. Det gjør dem fantastiske og fascinerende å padle i packraft. Før du litt motvind på Store Sandungen, får du også kjenne på den største ulempen med packraft; da må du nemlig bruke en del krefter for å komme deg over fra en kan til den andre.

Det er Store Sandungen som er mest aktivt i bruk av de to vannene. Vesle Sandungen havner ofte i skyggen av storebror. Vil du gjemme deg litt bort, kan altså Vesle Sandungen være et godt sted å prøve. Store Sandungen er kjent for å være det beste fiskevannet, men det lurer ørret, abbor, sik og røye også i Vesle Sandungen. Det er lov å fiske fra packraft i begge vannene.

Ut av vannet og veien videre: Fra Store Sandungen til Vesle Sandungen er det mulig å padle gjennom en kanal. Her er det mulig å padle nærmest uansett vannstand i Sandungene. For å komme deg sørover fra Vesle Sandungen til Vestre Fyllingen, går du i land lengst sør i Vesle Sandungen ved rødmerket skiløype. Her går det en lett synlig sti opp til en gammel hogstvei på baksiden av Knappa. Denne tar deg videre til grusveien som går forbi Vestre Fyllingen og videre mot Kikutstua.

Fra vannet går du på en lett synlig sti opp en slak motbakke, og følger denne gjennom tett kratt. Stien går litt øst for skiløypa. Trefall kan passere ved å dra packraften under trærne. Etter et stykke svinger stien mot venstre før den dreier mot høyre. Du kan da se vannet bak deg. Etter et kort stykke treffer du en delvis gjengrodd hogstvei i et T-kryss. Ta til høyre, og følg dette frem til en snuplass. Følg deretter grusveien rundt 2,3 kilometer til du kommer til blåmerket sti som går ned i skogen på høyre side, mot Langlia. Her har det nylig vært utført hogst, så stien er lett å følge ned mot vannet. Jeg anbefaler at du går over å andre siden av vannet for å komme deg ut.

Du kan ha packraften fastspent på sekken hele veien mellom de to vannene.

Leirplasser - Store Sandungen - Oslomarka - Nordmarka - Fantastiske marka
Store Sandungen. Sorte prikker viser teltplasser og hengekøyeplasser. Vær oppmerksom på at alle leirplasser ikke er like godt egnet til enten telt eller hengekøye. Røde trekanter viser hvor du kan sette ut kano, packraft mv. Kartutsnittet er hentet fra Norgeskart.no.
Teltplasser - Hengekøyeplasser - Leirplasser - Vesle Sandungen - Oslomarka - Nordmarka - Fantastiske marka
Vesle Sandungen. Sorte prikker viser teltplasser og hengekøyeplasser. Vær oppmerksom på at alle leirplasser ikke er like godt egnet til enten telt eller hengekøye. Rød trekant viser hvor du kan sette ut packraft mv. Kartutsnittet er hentet fra Norgeskart.no.

Avslutning

Da er du tilbake i Vestre Fyllingen, og kan padle tilbake til utgangspunktet for padleruten.

HUSK NÅR DU ER PÅ TUR:

  • Fugler har hekketid i mai og juni, og ofte finner de reirplasser på store og små øyer eller på skjermede plasser langs bredden. Ta ansvar og hold god avstand og ikke forstyrr fuglene i hekketiden når du er ute og padler.
  • Husk å planlegge turen, og vær forberedt.
  • Bruk allerede etablerte teltplasser og hengekøyeplasser. Ikke slit unødig på naturen ved å lage nye.
  • Ta med søppel hjem. Har du tatt det med ut på tur, skal du ta det med hjem fra tur. Dette gjelder også mat.
  • Ha med vedkubber hvis du skal fyre bål – ikke hugg ned friske trær og la døde trær stå til glede for dyr, insekter og sopp som er avhengige av dem.
  • Ta hensyn til andre som er ute på tur samtidig som deg.
  • Respekter fiskereglene, og kjøp fiskekort.

Har du vært i vann med vasspest eller krepsepest, må kano eller packraft desinfiseres før den settes ut i et vann i Nordmarka.

Les om sporløs ferdsel: Hva er egentlig sporløs ferdsel?

Ta hensyn til fuglene i hekketiden (normalt fra mai og ut juli).

Leave a Reply